Seminaria dyplomowe

Zarządzenie Nr 355/2020 Rektora APS w sprawie informacji o informacjach w suplemencie ...

 -------------------------------------------------- ------------------------------------------

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Regulamin seminariów dyplomowych i uzyskiwania tytułu zawodowego w APS im. Marii Grzegorzewskiej(Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora APS nr 127/2021 z dnia 20.01.2021 r.) więcej...

procedura dyplomowania  więcej...

lista na egzaminów dyplomowy  więcej...

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (nie dotyczy kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

 

SEMINARIUM OFERTY NA ROK AKADEMICKI 2024/2025:

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

  • PEDAGOGIKA

 

 WSKAZÓWKI DLA PISZĄCYCH PRACE DYPLOMOWE