EN

Strona główna Pracownicy Umowy zlecenia - Dydaktyka

Umowy zlecenia - Dydaktyka

20-09-2017

Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia 
budynek C. parter, pokój 3076
tel. 22-589-36-35

Krystyna Handel  khandel@aps.edu.pl
godz. przyjęć: codzienne 9 - 15 (oprócz czwartków)

Informacje ogólne: umowę o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z udzieleniem licencji ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalne należy podpisać tydzień przed pierwszymi zajęciami dydaktycznymi. Osoba przygotowująca umowy z ramienia APS Krystyna Handel.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie  o zatrudnienie skierowane do dziekana wydziału na którym będą realizowane zajęcia. Jeżeli zajęcia będą prowadzone  na WNP i WSNS, to należy  napisać dwa podania. Podanie musi być zaakceptowane przez kierownika zakładu/katedry lub kierownika  jednostki  międzywydziałowej.
 2. kopia dyplomu oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach (*)
 3. dane personalne  (druk dostępny w pokoju 3076)  (*)
 4. sylabus do przedmiotu(ów), który będzie  przedmiotem umowy*dotyczy osób , które wnioskują o zatrudnienie na umowę cywilno-prawną po raz pierwszy

Zalecane jest przesłanie elektroniczne na adres khandel@aps.edu.pl danych osobowych w celu przygotowania wcześniej umowy oraz przygotowanie kodu dostępu do USOS.

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • stopień naukowy lub zawodowy
 • adres zamieszkania, kod, miejscowość
 • nazwę wojewódzkiego funduszu zdrowia
 • adres urzędu skarbowego

Druki potrzebne przy rozliczeniu umowy i wypłacie wynagrodzenia.

 • rachunek (załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 109/2013-14 - koniec druku umowy) na którym każdorazowo  musi być podany nr konta bankowego zleceniobiorcy
 • karta rozliczeń zajęć dydaktycznych (załącznik do rachunku) do pobrania w Dziale Planowania

Aktualności

14-12-2017

REJESTRACJA KANDYDATÓW 2018/2019

Zapraszamy do rejestracji w programie ERASMUS na 2018/2019
13-12-2017

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW Akademii Pedagogiki Specjalnej serdecznie zapraszają emerytowanych i obecnych pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na SPOTKANIE WIGILIJNE w dniu 20.12…
15-12-2017

Stanisław Grotecki

Zawiadamiamy z głębokim smutkiem, że 09.12.2017 r. odszedł na zawsze mgr Stanisław Grotecki, afazjolog-terapeuta, nasz kolega z Zakładu Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej.