Okulary Marii Grzegorzewskiej

Okulary Marii Grzegorzewskiej to nagroda przyznawana przez Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wpisują się w misję naszej uczelni i wyróżniają się w działaniach na rzecz osób i grup wymagających wsparcia czy defaworyzowanych społecznie. 

Nagrodę Akademia wręcza od 2012 roku i dotychczas otrzymali ją:

  • 2012 r. - Statuetka wręczona podczas Pikniku w Amfiteatrze na Bemowie dla zwycięzcy Festiwalu Kultury Studenckiej
  • 2013 r. i 2014 r. - nagroda nie była przyznana 
  • 2015 r. - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
  • 2016 r. - Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  • 2017 r. - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  • 2018 r. - Stowarzyszenia Wiosna
  • 2019 r. - Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
  • 2020 r. - Polska Akcja Humanitarna
  • 2021 r. - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 
  • 2023 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

„(…) żeby praca Twoja była żywa, twórcza, celowa, dobra musi wynikać przede wszystkim z życzliwości dla człowieka, musi być oparta na poszanowaniu człowieka i jego praw rozwojowych oraz na poznaniu i zrozumieniu warunków życia środowiska, które je wychowuje, musi być z tym środowiskiem ściśle związana” Maria Grzegorzewska, Listy do Młodego Nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo APS,  2002, s. 40-41

 

Statuetka Okulary Marii Grzegorzewskiej