EN

Strona główna Rekrutacja Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

W tym dziale znajdują się akty prawne dotyczące warunków i zasad rekrutacji

24-07-2018

Limity przyjęć na studia 2018/2019 - uchwała Senatu

Limity przyjęć na studia 2018/2019 - aktualizacja

Zasady rekrutacji 2018/2019 - skrót

Zasady rekrutacji 2018/2019 - uchwała Senatu

Zasady rekrutacji 2018/2019 - uchwała Senatu aktualizacja

Zasady rekrutacji 2018/2019 - uchwała Senatu aktualizacja II

Zasady przyjęć na studia dla Laureatów i Finalistów olimpiad stopnia centralnego - uchwała Senatu

Regulamin Rekrutacji 2018/2019

Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Opłata rekrutacyjna 2018/2019 - Zarządzenie Rektora

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH (WNP, WSNS, KEA)

Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od WKR (decyzje zostaną wysłane listem poleconym do wszystkich kandydatów na koniec lipca)

Odwołanie powinno być sporządzone według wzoru, który zamieszczamy poniżej:

Odwołania można składać w Kancelarii APS: bud. A parter, p. 1099 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem: "Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - odwołanie od decyzji WKR"

Aktualności

15-11-2018

Wyrazy współczucia

Z wielkim żalem żegnamy Prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego wieloletniego Sekretarza Polskiej Akademii Umiejętności, wybitnego historyka mediewisty, przyjaciela naszej Uczelni.
13-11-2018

Dr hab. Kazimierz Frieske uhonorowany odznaką Primus in Agendo

Dr hab. Kazimierz Frieske z Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, został uhonorowany odznaką Primus in Agendo.
15-11-2018

Wykład pt. „Kobiety piszące i czytające listy w twórczości Jana Vermeera van Delft”

Kolegium Edukacji Artystycznej zaprasza na wykład pt. „Kobiety piszące i czytające listy w twórczości Jana Vermeera van Delft” 19 listopada o godz. 16:00, w siedzibie Kolegium Edukacji Artystycznej pr…