Kontakt

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną w sprawie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie

Dyżur telefoniczny (pracujemy w trybie zdalnym)

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-17.00

tel.: 22 589 36 83 lub 22 589 36 00 wew. 3077

tel.: 22 589 36 80 lub 22 589 36 00 wew. 3080 

Uwaga: Jeżeli w powyższych godzinach pracy, po połączeniu odzywa się poczta głosowa, oznacza to, że jesteśmy w trakcie innej rozmowy. Więc prosimy o ponowną próbę połączenia się z nami (przed zakończeniem tury zapisów na studia obserwujemy duże zainteresowanie i związaną z tym dużą liczbę połączeń telefonicznych - która powoduje z kolei trudności w dodzwonieniu się do nas)

e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl

Sprawy techniczne związane z działaniem systemu IRK

e-mail: irk@aps.edu.pl

Odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanej przez Komisję Rekrutacyjną należy kierować do Rektora APS w terminie 14 dni od daty otrzymania listem poleconym ww decyzji.

Decyzje o odmowie przyjęcia na studia, dostępne w systemie IRK mają (z formalnego punktu widzenia) jedynie charakter informacyjny - Decyzje o odmowie przyjęcia na studia zostały wysłane listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) po 2 sierpnia 2021.

Odwołanie powinno być sporządzone według wzoru, który zamieszczamy poniżej:

Odwołania można składać:

1) za pośrednictwem skrzynki ePUAP, adres do wysyłki odwołań (należy kliknąć na link będąc już zalogowanym do ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/aps

2) wysłać listownie na adres uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, z dopiskiem: "Do Rektora APS - Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej"