EN

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

Atuty kierunku

  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.

  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.

  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

  • Interdyscyplinarny charakter nauki dający studentowi dużą możliwość rozwoju.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) od roku akademickiego 2019/2020 uruchamiamy jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W okresie przejściowym, dla absolwentów specjalności pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna ze studiów pierwszego stopnia rozpoczętych do roku akademickiego 2018/2019, będzie możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów realizowanych w systemie 3+2, czyli w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, przy czym należy pamiętać, że zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia nauczycielskie będą nabywane prawdopodobnie dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
- kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Efekty kształcenia - kliknij tutaj

Program studiów:
stacjonarne jednolite mgr (wkrótce)
niestacjonarne jednolite mgr (wkrótce)

Opis kierunku

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
- kierunek Pedagogika

Efekty kształcenia - kliknij tutaj (wkrótce)

Program studiów:
stacjonarne I st (wkrótce)
niestacjonarne I st (wkrótce)

Opisy specjalności:
studia stacjonarne I st
studia niestacjonarne I st

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
- kierunek Pedagogika

Efekty kształcenia - kliknij tutaj (wkrótce)

Program studiów:
stacjonarne II st (wkrótce)

niestacjonarne II st (wkrótce)

Opisy specjalności:
studia stacjonarne II st
studia niestacjonarne II st

Baner Irk Kopia

Aktualności

06-03-2019

KONKURS Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Zapraszamy do udziału w Konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji w terminie od 28.02.2019 do 15.04.2019. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, nauczycieli akademicki…
05-03-2019

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy – skandynawską wolność czy amerykańską niewolę.
22-03-2019

finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018

Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018 we środę, 27.03.2019, o godz. 13.30, galeria APS, przy ul. Szczęśliwickiej 40, Warszawa