Pedagogika

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

Atuty kierunku:

  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.
  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.
  • Interdyscyplinarny charakter nauki dający studentowi dużą możliwość rozwoju.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1861) od roku akademickiego 2019/2020 uruchomiliśmy jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - link do strony
Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów realizowanych w systemie 3 + 2, czyli w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

Studia pierwszego stopnia

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Program studiów - link do pliku

Plan studiów:
studia stacjonarne I st. - link do pliku
studia niestacjonarne - link do pliku

Opisy specjalności:
studia stacjonarne - link do strony
studia niestacjonarne - link do strony

Wymagania rekrutacyjne - link do strony

 

Studia drugiego stopnia

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Program studiów - link do pliku

Plan studiów:
studia stacjonarne II st. - link do pliku
studia niestacjonarne II st. - link do pliku

Opisy specjalności:
studia stacjonarne II st. - link do strony
studia niestacjonarne II st. - link do strony

Wymagania rekrutacyjne - link do strony

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony