EN

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

Atuty kierunku

  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.

  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.

  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

  • Interdyscyplinarny charakter nauki dający studentowi dużą możliwość rozwoju.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) od roku akademickiego 2019/2020 uruchomiliśmy jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów realizowanych w systemie 3+2, czyli w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

W rekrutacji na studia II stopnia na kierunek pedagogika na rok akademicki 2020/2021 prowadzimy nabór na specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

kierunek: Pedagogika
- studia pierwszego stopnia

Efekty uczenia się

Program studiów

Plan studiów:
stacjonarne I st
niestacjonarne I st

Opisy specjalności:
studia stacjonarne I st
studia niestacjonarne I st

Wymagania rekrutacyjne

kierunek: Pedagogika
- studia drugiego stopnia

Efekty uczenia się

Program studiów

Program studiów na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Plan studiów:
stacjonarne II st
stacjonarne II st - specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

niestacjonarne II st
niestacjonarne II st - specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Opisy specjalności:
studia stacjonarne II st
studia niestacjonarne II st

Wymagania rekrutacyjne

Baner Irk Kopia