EN

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

Atuty kierunku

  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.

  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.

  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

  • Interdyscyplinarny charakter nauki dający studentowi dużą możliwość rozwoju.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) od roku akademickiego 2019/2020 uruchamiamy jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów realizowanych w systemie 3+2, czyli w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, przy czym należy pamiętać, że zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia nauczycielskie będą nabywane prawdopodobnie dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
- kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Efekty kształcenia - kliknij tutaj

Program studiów:
stacjonarne jednolite mgr (wkrótce)
niestacjonarne jednolite mgr (wkrótce)

Opis kierunku

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
- kierunek Pedagogika

Efekty kształcenia - kliknij tutaj (wkrótce)

Program studiów:
stacjonarne I st (wkrótce)
niestacjonarne I st (wkrótce)

Opisy specjalności:
studia stacjonarne I st
studia niestacjonarne I st

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
- kierunek Pedagogika

Efekty kształcenia - kliknij tutaj (wkrótce)

Program studiów:
stacjonarne II st (wkrótce)

niestacjonarne II st (wkrótce)

Opisy specjalności:
studia stacjonarne II st
studia niestacjonarne II st

Baner Irk Kopia

Aktualności

21-05-2019

Apel KRASP i PSRP

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
23-05-2019

EUROSTUDENT

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!
22-05-2019

Zapraszamy do udziału w badaniu

Wyniki badania pozwolą na lepsze projektowanie działań dla społeczności studenckiej oraz na poprawę jakości życia młodych warszawiaków w mieście.