Pedagogika

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferuje wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje kompetencje w procesie edukacji.
Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowanie, edukacją, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.
Atuty kierunku:
• Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
• Program studiów na potrzeby na rynek pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.
• Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi pracy zawodowej, studentowi nauczyła się nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz perspektywę zatrudnienia w partnerów pracowników, firmach i organizacjach.
• Interdyscyplinarny charakter nauki dający studentowi możliwość rozwoju.

W związku ze zmianą wprowadzonymi poprawkami Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 27 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1861) od roku akademickiego 2019/2020 uruchomiliśmy jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Pozostałe specjalności z systemu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów realizowanych w 3 + 2, czyli w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów 

Program studiów                                                                                                                                                                                                Program studiów / specjalność edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej

Plan studiów:

studia stacjonarne I st    

studia stacjonarne I st / specjalność edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej
niestacjonarne I st

 

Opisy specjalności:
studia stacjonarne I st
studia niestacjonarne I st

Wymagania rekrutacyjne

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów

Program studiów                                                                                                                                                                                               Program studiów / specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Plan studiów:
studia stacjonarne II st
studia stacjonarne II st / specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia niestacjonarne II st
studia niestacjonarne II st / specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Opisy specjalności:
studia stacjonarne II st
studia niestacjonarne II st

Wymagania rekrutacyjne

Baner Irk Kopia