Praca socjalna

Praca socjalna to obszar wiedzy naukowej i praktycznej, który promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów socjalnych obywateli, także dotyczących relacji międzyludzkich oraz przygotowanie ludzi do osiągnięcia przez nich pozytywnych zmian ich życia społecznego. Korzystając z teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna ingeruje dokładnie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi z ich środowiskiem społecznym.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: uzyskaniem uprawnień zawodowych w zakresie zawodu pracownika socjalnego, umożliwiając ciekawą pracę z ludźmi, a także wiedzy i umiejętności z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej, adresowanej do osób oraz grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Atuty kierunku:

  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą.
  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych oraz hospitacji student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w różnych  instytucjach pomocy społecznej, administracji publicznej lub w pokrewnym zakresie.

 

Studia pierwszego stopnia

Praca socjalna to trzyletnie studia I stopnia (zawodowe) kończące się uzyskaniem tytułu licencjata. Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Studenci zdobywają wiedzę na temat człowieka, relacji społecznych, poznają metody i techniki stosowane w diagnozie problemów społecznych klientów, rodzin i społeczności, jak również administracyjne i prawne podstawy pracy socjalnej w różnych typach instytucji pomocy społecznej. Program studiów daje szansę dostosowania kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta, dzięki możliwości wyboru jednego z dwóch modułów poszerzających wiedzę i umiejętności: Praca socjalna z rodziną (asystentura i poradnictwo) oraz Organizacja pracy socjalnej w środowisku lokalnym.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plany studiów - link do strony
Opisy modułów - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony

 

Studia drugiego stopnia

 

To dwuletnie studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra. Celem studiów drugiego stopnia jest umożliwienie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna jest równoznaczne ze spełnieniem kryteriów niezbędnych do uzyskania II stopnia specjalizacji zawodowej (od absolwentów nie wymaga się posiadania I stopnia specjalizacji zawodowej w ubieganiu się o awans do kolejnego). Program studiów realizowany na kierunku daje szansę dostosowania kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta, dzięki możliwości wyboru jednego z dwóch modułów poszerzających wiedzę i umiejętności: Mediacje rodzinne i społeczne oraz Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej. 


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów - link do strony
Opis modułów - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony