18-01-2021
image

Większość zajęć w semestrze letnim w formie zdalnej

Tę trudną decyzję podjęły władze Akademii, biorąc pod uwagę dobro studentów i wykładowców, a także pracowników administracyjnych uczelni.
   25-02-2021
image

Terminy szczepień

Uwaga nauczyciele akademiccy i doktoranci! Terminy szczepień wysłane drogą mailową.
   24-02-2021
image

Powołanie dr Ewy Dąbrowy do Rady Ekspertów Uczelni Wyższych

Dr Ewa Dąbrowa z Instytutu Pedagogiki została członkiem Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców.
   22-02-2021
image

PKA pozytywnie ocenia kierunek psychologia

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę ws. pozytywnej oceny jednolitych studiów magisterskich z psychologii.
   22-02-2021
image

Serdecznie witamy studentów z programu ERASMUS +

W ramach semestru letniego Erasmus+ naukę w naszej Akademii rozpoczynają nowi studenci i studentki z Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Hiszpanii.
   19-02-2021
image

Zbliżamy się do zakończenia konstrukcji budynku D

Właśnie finalizujemy prace konstrukcyjne na czwartym piętrze realizowanego budynku D w Kampusie APS
   16-02-2021
image

Mentalizacja - innowacyjny program resocjalizacji

Dzięki współpracy naszej Akademii ze środowiskiem pozauczelnianym możliwe jest realizowanie wyjątkowych przedsięwzięć, w których wiedza naukowa przekształca pozytywnie rzeczywistość.
   15-02-2021
image

Szczepienia przeciwko COVID-19

Dostęp do platformy umożliwiającej zapisy na szczepienia oraz szczegóły dotyczące rejestracji. Prosimy nie zwlekać z rejestracją.
   11-02-2021
image

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym

Ryszard Bera, Stefan M. Kwiatkowski (red.)

Opis:

„Autorzy przedłożonego raportu podjęli niezwykle trudne kwestie egzystencjalne, kluczowe dla życia osób w naszym państwie, nie obawiając się najbardziej bolesnych zjawisk, jak korupcja, wykluczanie społeczne, przemoc i agresja, także w cyberprzestrzeni. Nie pozostawiają jednak czytelników z samą diagnozą, z wynikającymi z badań – miejscami porażającymi – wnioskami, ale określają możliwości wychodzenia z sytuacji kryzysowych, akcentując rolę ekologii życia. Najcenniejszy jest stan wiedzy polskiej…