EN

Strona główna Studenci Przed dyplomem

Przed dyplomem

17-09-2020

ZARZĄDZENIE NR 354/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania przeprowadzanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sytuacji nadzwyczajnego zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 355/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zamieszczania dodatkowych informacji w suplemencie do dyplomu - pobierz

Przed przystąpieniem do obrony:

  • należy uiścić opłatę za dyplom w wysokości 60 zł. 
  • należy sprawdzić w USOS poprawność swoich danych osobowych (imię, imiona jeśli dwa, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia) w celu uniknięcia błędów na dyplomie.

Przed odbiorem dyplomu:

  • należy dokonać rozliczenia z biblioteką. 
  • można wystąpić o zaświadczenie o ukończeniu studiów do czasu przygotowania dyplomu,

Dyplom do odbioru:

  • dyplom należy odebrać w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów pokój 3140 

          poniedziałek   10.00 - 13.30
          wtorek           10.00 - 13.30
          środa             10.00 - 13.30
          piątek            10.00 - 13.30         

Od roku akademickiego 2019/2020 do wydania dyplomu nie są wymagane zdjęcia.

Nie ma obowiązku składania obiegówek.

Aktualności

15-09-2020

Inauguracja

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w APS odbędzie się 2 października br. Z tej okazji wykład pt. „Czego o prawie nie wiemy, choć powinniśmy wiedzieć” wygłosi Profesor Ewa Łętowska.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przewodniczący KRASP - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk zaprosił do współpracy 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Bar…