Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w szkołach sztuk plastycznych to kierunek o profilu artystycznym z akcentem na umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach, jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię (terapię przez twórczość i sztukę), wpisująca się w tradycję dokonań centrum miasta i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o profilu tym.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: sztuką, edukacją, arteterapią.

Atuty kierunku:
• Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie na rynek pracy w Polsce i zagranicą.
• Uzyskanie uprawnień zawodowych artysty plastyka oraz nauczyciela szkoły podstawowej w trakcie jednych studiów I stopnia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia  do trzyletnie stacjonarne studia zawodowe kończące się nad tytułem  licencjata . Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z zajęciami z zakresu pedagogiki i psychologii jest wykształcenie wrażliwych i twórczych osób dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowanie artystyczne oraz prace z przyszłą pracą nauczyciela. Program umożliwia spersonalizowanie Kształcenia Do Indywidualnych potrzeb Studenta poprzez WYBÓR Jednego z dwoch modułów ( mediów Cyfrowe , LUB  arteterapia). Studia przygotowujące do niesienia wsparcia oraz pomocy pomocniczej. Absolwent posiada kompetencje zawodowe wykwalifikowanego plastyka; uzyskuje uprawnienia do bycia nauczycielem plastyki w szkole podstawowej; jest również przygotowany do pracy w ośrodkach i warsztatach kultury, sztuki i pozaszkolnej, jak też w drukowanych i elektronicznych mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów

Program studiów

Plan studiów

Opisy specjalności 

Wymagania rekrutacyjne

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia to dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia (dzienne uzupełniające) zakończone dyplomem magistra. Studiujący ma do wyboru dwie ścieżki kompetencyjne realizowane w ramach modułu artystycznego, który umożliwia maksymalny rozwój umiejętności plastycznych i zdolności artystycznych lub modułu arteterapeutycznego, który rozbudowuje warsztat umiejętności pedagogiczno-wychowalne o techniki arteterapeutyczne i elementy socjoterapii, umiejętność umiejętność pracy z umiejętnościami. Absolwent posiada umiejętności diagnostyczne, wiedzę i umiejętności strategiczne oraz kompetencje społeczne, które obejmują strategie strategiczne i strategiczne. Jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, do pracy i zarządzania w pracach organizacji życia kulturalnego i promocji sztuki oraz do pracy na rynku artystycznym, a także do indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne i rozwojowe, arteterapia).

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów

 

Program studiów

Plan studiów

Opisy specjalności

Wymagania rekrutacyjne

 

Baner Irk Kopia