Praktyki

 

Zachęcamy Państwa do realizacji praktyk w ramach

"Solidarności z Ukrainą".

 

BIEŻĄCE INFORMACJE NT. PRAKTYK SĄ DOSTĘPNE W ZESPOŁACH NA PLATFORMIE MS TEAMS

 ZESPÓŁ DLA OPIEKUNÓW UCZELNIANYCH

Kod zespołu: 8zxr7ig

Link zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7be8ff57b1f64b40830805c70a445f2f%40thread.tacv2/conversations?groupId=4bf49be5-cfc7-4d13-808b-0aaf6ff88388&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

ZESPÓŁ DLA STUDENTÓW

Kod zespołu: s0vd0ni

 Link zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace8444300ed64980ab0e68f03e0649ce%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ae1f72f-ae0b-47ca-922c-d9e59e04e14f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

KONTAKT Z BIUREM PRAKTYK

tel. 22/589-36-31

mgr Jolanta Prasek e-mail: jprasek2@aps.edu.pl

mgr Edyta Gniado e-mail: egniado@aps.edu.pl

pokój 3123, gmach C

 

Godziny przyjęć:

W każdy piątek dzień pracy wewnętrznej

poniedziałek    9.00 - 14.00

wtorek             9.00 - 14.00

środa               9.00 - 14.00

czwartek          9.00 - 14.00

 

UCZELNIANA KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Ewa Dąbrowa

e-mail: edab@aps.edu.pl

Dyżur: 2 i 4 środa miesiąca w godz. 8.30 – 9.30

 RADA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ DS. PRAKTYK  link do pliku Instrukcja dla uczelnianych opiekunek i opiekunów praktyk

Instrukcja dla studentek i studentów w sprawie realizacji praktyk


Regulamin praktyk

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk

Zalecenie RADY UE w sprawie ram jakości 

Instytucje rekomendowane do realizacji praktyk (zawarte porozumienia o współpracy)

1. Instytucje oświatowe

2. Urzędy, instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe i inne

OFERTY PRAKTYK:

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH