IBM SPSS Statistics

PS IMAGO PRO

Pakiet analityczno-raportujący PS IMAGO PRO  JEST JUŻ dostępny!

Nasza Uczelnia posiada licencję na rozwiązanie PS IMAGO PRO (licencja akademicka), którego silnikiem analitycznym jest IBM SPSS Statistics. Mogą z niej korzystać uprawnieni pracownicy, doktoranci i studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. SPSS to standard w analizie danych, a jego funkcjonalności zostały rozbudowane w PS IMAGO PRO o szereg nowych procedur i wizualizacji. Zakup oprogramowania PS IMAGO PRO został zrealizowany w ramach programu współpracy Predictive Solutions z Jednostkami Akademickimi – ARIADNA http://www.ariadna.edu.pl/

W ramach akademickiej licencji terminowej PS IMAGO PRO w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dostępne są następujące komponenty Rozwiązania:

 1. PS IMAGO PRO z silnikiem analitycznym IBM SPSS Statistics/// https://predictivesolutions.pl/ps-imago-pro
 2. PS IMAGO Designer – aplikacja do projektowania raportów analitycznych.
 3. PS IMAGO Process – narzędzie umożliwiające automatyzację wykonywania zadań analitycznych.
 4. PS IMAGO Portal – środowisko publikacji i dystrybucji raportów analitycznych online.
 5. Moduły IBM SPSS:
  • Statistics Base,
  • Custom Tables,
  • Regression,
  • Advanced Statistics,
  • Categories,
  • Decision Trees,
  • Forecasting,
  • Exact Tests,
  • Missing Values,
  • Complex Samples,
  • Conjoint,
  • Neural Networks,
  • Direct Marketing,

Dostępny jest także kurs obsługi oprogramowania (samouczek) w tym: ponad 70 prezentacji multimedialnych w 8 obszarach: wczytywanie danych, operacje na danych, operacje na zmiennych, analiza i wykresy, edycja wyników, raportowanie, dystrybucja raportów, interfejs aplikacji.

 

Kto może korzystać z licencji?

Zakupiona licencja pozwala na instalowanie i użytkowanie programu na komputerach będących własnością jednostek Uczelni, także na komputerach prywatnych pracowników, doktorantów i studentów.

 

Warunki korzystania z licencji

Pracownicy, doktoranci i studenci mogą wykorzystywać PS IMAGO PRO wyłącznie do celów dydaktycznych oraz niekomercyjnych badań naukowych/projektów naukowych.

 

Dostęp do wersji instalacyjnej

wersja produktu: PS IMAGO PRO licencja akademicka wersja najnowsza, (zawierająca IBM SPSS Statistics)

system operacyjny: Windows

 

Warunki licencji: https://www.predictivesolutions.pl/warunki-licencji/warunki-licencji.pdf

Serwis techniczny: https://support.predictivesolutions.pl/

Wymagania systemowe: https://support.predictivesolutions.pl/index.php?/Knowledgebase/List/Index/66/wymagania-systemowe

Dostęp do plików instalacyjnych:

https://spss.aps.edu.pl

W sprawie warunków licencji i dostępu do wersji instalacyjnej PS IMAGO PRO proszę o kontakt z Opiekunem licencji:

Mariusz Fila,

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości,

filamar@aps.edu.pl

 

Program ARIADNA – www.ariadna.edu.pl

ARIADNA to program współpracy jednostek akademickich z Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), służący propagowaniu wykorzystania technik gromadzenia, analizy danych i modelowania w dydaktyce i projektach badawczych.

Zgodnie z Regulaminem programu ARIADNA, który podpisała Uczelnia, w publikacjach naukowych z wynikami analiz, które zostały wykonane z wykorzystaniem PS IMAGO PRO, należy zamieszczać informację: dane opracowano z wykorzystaniem rozwiązania PS IMAGO PRO, którego silnikiem analitycznym jest IBM SPSS Statistics.

 

INICJATYWY DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU ARIADNA

Warsztaty analityczne: http://www.warsztatyanalityczne.pl/

System akredytacji i certyfikacji zajęć: http://www.ariadna.edu.pl/akredytacja.html

Konferencja Analityczne Wyzwania: http://analitycznewyzwania.pl/

Książki o statystyce i analizie danych: https://predictivesolutions.pl/82,ksiegarnia