Pedagogika zdolności i informatyki

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do pliku

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

To unikatowy kierunek, który przygotowuje do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych. W trakcie studiów ich uczestnicy uzyskują ogólne przygotowanie pedagogiczne, wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz zdobywają rozbudowane umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Umiejętności doskonalą i weryfikują podczas warsztatów, praktyk i projektów realizowanych w szkołach. Dbałość o rozwój studenckich pasji i talentów przeplata się ze kształtowaniem kompetencji identyfikowania i wsparcia zdolności ich podopiecznych.

Ukończenie studiów umożliwia znalezienie interesującej pracy w placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach oraz innych instytucjach ceniących kreatywność i wymagających wysokich kompetencji informatycznych. Absolwenci posiadają kompetencje informatyczne i rozpoczynają przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki i pedagoga szkolnego, aby po ukończeniu studiów drugiego stopnia uzyskać pełne kwalifikacje.

Przyjazna informatyka i innowacyjna pedagogika to dla nas nie założenia, ale fakty.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów - link do pliku
Sylwetka absolwenta - link do pliku
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony