EN

Strona główna Biblioteka Baza Wiedzy APS

Baza Wiedzy APS

12-02-2020

ORCID, PBN, POL-on zob.:

w menu zakładka ORCID

Wprowadzanie dorobku podlegającego ewaluacji do Bazy Wiedzy APS

Od dnia 1 stycznia 2020 r. pracownicy Biblioteki APS wprowadzają do Bazy Wiedzy APS dane o publikacjach podlegających ewaluacji tj. naukowych monografiach (książki redagowane, książki autorskie), rozdziałach z monografii i artykułach z czasopism wydanych po 2017 r. (włącznie).

Wprowadzanie informacji o wszelakich materiałach niepublikowanych (raport naukowo-badawczy, referat wygłoszony, prezentacja, poster, bibliografia, streszczenie dokumentacja, witryna baza, danych oprogramowanie inne), aktywnościach (m.in. członkostwo w redakcjach, organizacje konferencji), osiągnięciach zawodowych czy projektach pozostaje w gestii redaktorów / autorów.

Zgłoszenia dorobku do zamieszczenia w BW APS przyjmowane są przez Bibliotekę:

  1. elektronicznie (skany lub inne wersje cyfrowe dokumentów) na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl z informacjami:

a) imię i nazwisko pracownika, którego dorobek jest zgłaszany

b) czy publikacja/e jest/są afiliowana/e do APS

c) do jakiej dyscypliny publikacja/e jest/są przypisana/e.

- zgłoszenie monografii powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej oraz spisu treści książki,

- w przypadku rozdziału w monografii zgłoszenie powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej, spisu treści książki, w której znajduje się rozdział oraz skan pierwszej i ostatniej strony rozdziału lub wersję elektronicznej całego rozdziału (plik pdf).

- w przypadku artykułów z czasopism zgłoszenie powinno zawierać link do artykułu dostępnego online lub skany: okładki / strony tytułowej czasopisma oraz pierwszej i ostatniej strony artykułu lub wersję elektroniczną całego artykułu (plik pdf).

  1. osobiście – dostarczenie oryginału publikacji do Biblioteki APS, budynek B, 3 piętro, pokój 2305 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

W przypadku braku kompletności danych w zgłoszeniu elektronicznym lub niedostarczeniu oryginału informacje o dorobku nie będą wprowadzone do Bazy Wiedzy APS.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2016 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ewidencji dorobku naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz nr 188/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązku rejestracji dorobku naukowego przez pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej autorzy są zobowiązani do bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy APS.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Bibliotece Głównej APS pod nr tel. wew. 2305 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl

 

Baza Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej powołana została zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2016 r.

Głównym celem Bazy jest udostępnianie informacji oraz promowanie dorobku pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni. Dane rejestrowane są zgodnie z wymogami określonymi dla ocen parametrycznych pracowników i jednostek naukowych. W Bazie można odnaleźć informacje o publikacjach pracowników, jak również o innych formach działalności naukowej, dydaktycznej i oświatowej prowadzonej w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Baza Wiedzy APS wykorzystuje oprogramowanie OMEGA-PSIR (Ω-ΨR) (http://omegapsir.ii.pw.edu.pl/) opracowane w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, Oprogramowanie to zostało wdrożone na kilkunastu uczelniach i instytutach naukowych w całej Polsce.

Aktualności

03-07-2020

PRAKTYKI STUDENCKIE - ZMIANY

Uwaga! ważny komunikat dotyczący zmiany w realizacji planów studiów w zakresie PRAKTYK
01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…