EN

Strona główna Biblioteka Analiza dorobku

Analiza dorobku

15-10-2020

W Informatorium mogą Państwo nieodpłatnie uzyskać pomoc w przygotowaniu:

  • raportu dorobku naukowego
  • analizy cytowań publikacji naukowych

 Analiza cytowań obejmuje:

  • sporządzanie wykazów publikacji indeksowanych w Web of Science, Scopus i Google Scholar
  • obliczanie indeksu Hirscha (h-Index) wg wskazanych baz
  • obliczanie sumarycznego Impact Factor wg JCR

 Zgłoszenia można składać w Informatorium:

· osobiście: pokój 2307 (budynek B, III piętro)

· pocztą elektroniczną: informatorium@aps.edu.pl

Usługa jest wykonywana dla pracowników naukowych naszej Uczelni, a także dla doktorantów Szkoły Doktorskiej APS.

Czas wykonania analizy wynosi co najmniej 3 dni robocze.

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.