EN

Strona główna Biblioteka Baza Wiedzy APS

Baza Wiedzy APS

12-02-2020

ORCID, PBN, POL-on zob.:

w menu zakładka ORCID

Wprowadzanie dorobku podlegającego ewaluacji do Bazy Wiedzy APS

Od dnia 1 stycznia 2020 r. pracownicy Biblioteki APS wprowadzają do Bazy Wiedzy APS dane o publikacjach podlegających ewaluacji tj. naukowych monografiach (książki redagowane, książki autorskie), rozdziałach z monografii i artykułach z czasopism wydanych po 2017 r. (włącznie).

Wprowadzanie informacji o wszelakich materiałach niepublikowanych (raport naukowo-badawczy, referat wygłoszony, prezentacja, poster, bibliografia, streszczenie dokumentacja, witryna baza, danych oprogramowanie inne), aktywnościach (m.in. członkostwo w redakcjach, organizacje konferencji), osiągnięciach zawodowych czy projektach pozostaje w gestii redaktorów / autorów.

Zgłoszenia dorobku do zamieszczenia w BW APS przyjmowane są przez Bibliotekę:

  1. elektronicznie (skany lub inne wersje cyfrowe dokumentów) na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl z informacjami:

a) imię i nazwisko pracownika, którego dorobek jest zgłaszany

b) czy publikacja/e jest/są afiliowana/e do APS

c) do jakiej dyscypliny publikacja/e jest/są przypisana/e.

- zgłoszenie monografii powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej oraz spisu treści książki,

- w przypadku rozdziału w monografii zgłoszenie powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej, spisu treści książki, w której znajduje się rozdział oraz skan pierwszej i ostatniej strony rozdziału lub wersję elektronicznej całego rozdziału (plik pdf).

- w przypadku artykułów z czasopism zgłoszenie powinno zawierać link do artykułu dostępnego online lub skany: okładki / strony tytułowej czasopisma oraz pierwszej i ostatniej strony artykułu lub wersję elektroniczną całego artykułu (plik pdf).

  1. osobiście – dostarczenie oryginału publikacji do Biblioteki APS, budynek B, 3 piętro, pokój 2305 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

W przypadku braku kompletności danych w zgłoszeniu elektronicznym lub niedostarczeniu oryginału informacje o dorobku nie będą wprowadzone do Bazy Wiedzy APS.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2016 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ewidencji dorobku naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz nr 188/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązku rejestracji dorobku naukowego przez pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej autorzy są zobowiązani do bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy APS.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Bibliotece Głównej APS pod nr tel. wew. 2305 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl

 

Baza Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej powołana została zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2016 r.

Głównym celem Bazy jest udostępnianie informacji oraz promowanie dorobku pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni. Dane rejestrowane są zgodnie z wymogami określonymi dla ocen parametrycznych pracowników i jednostek naukowych. W Bazie można odnaleźć informacje o publikacjach pracowników, jak również o innych formach działalności naukowej, dydaktycznej i oświatowej prowadzonej w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Baza Wiedzy APS wykorzystuje oprogramowanie OMEGA-PSIR (Ω-ΨR) (http://omegapsir.ii.pw.edu.pl/) opracowane w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, Oprogramowanie to zostało wdrożone na kilkunastu uczelniach i instytutach naukowych w całej Polsce.

Aktualności

25-05-2020

Wskazania dotyczące egzaminów realizowanych zdalnie

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się ze wskazaniami dotyczącymi egzaminów realizowanych zdalnie.
28-05-2020

Nagroda Janusza Korczaka dla Krajów Globalnego Południa 2020 - znamy zwycięzcę

W roku 2020 nagrodę otrzymał pan Waliya, Yohanna Joseph z Uniwersytetu w Kalabarze. Gratulujemy serdecznie.
25-05-2020

Komunikat Kanclerza APS

Komunikat nr 1/2020 Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z domów studenckich położonych na ter…