s. Małgorzata Chmielewska

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyznanego w 2022 roku.

Siostra Małgorzata Chmielewska

fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Laudacja z okazji nadania przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej godności doktora honoris causa Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej

Siostra Małgorzata Chmielewska jest Osobą wybitną, Osobą z charyzmą, wspaniałym Człowiekiem, który ideały te uosabia w swoich poglądach i bezsprzecznie w konsekwentnych i niezłomnych działaniach społecznikowskich czynienia dobra. Obecność Siostry Małgorzaty Chmielewskiej w gronie doktorów honoris causa naszej uczelni jest dla społeczności APS wyróżnieniem i zaszczytem.

Małgorzata Chmielewska zajmuje się niesieniem pomocy potrzebującym. Na jej wsparcie mogą liczyć bezdomni, samotne matki, jak i osoby chore. Siostra prowadzi również noclegownię. Potrzebujący, oprócz schronienia, otrzymują pomoc socjalną, medyczną i materialną. W warsztatach organizowanych przez wspólnotę „Chleb życia”, której jest pomysłodawczynią, młodzież uczy się pracy i zawodu. Wspólnota prowadzi Centrum Edukacji i Kultury na wsi. Dzieci mają ognisko przedszkolne, młodzież świetlicę, dorośli kursy. Setki młodych ludzi z najuboższych rodzin zdobywa wykształcenie dzięki stypendiom. Siostra Małgorzata pracuje z najuboższymi i wśród najuboższych. Razem z nimi walczy o poprawę losu i bardziej godne warunki życia.

Chmielewska była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. W 1996 roku przyznano jej Medal świętego Jerzego. W roku 2010 otrzymała odznakę honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka". W 2012 roku wręczono jej nagrodę im. księdza Józefa Tischnera, a w 2014 została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Małgorzata Chmielewska jest autorką kilku książek, w których przekazuje najważniejsze prawdy, jakimi kieruje się w swoim życiu i pracy. Wydała między innymi notatki ze swojego internetowego dziennika – „Cerowanie świata” (2015), „Dobro jako choroba zakaźna” (2016) oraz książki „Sposób na cholernie szczęśliwe życie” (2016) i „Wszystko, co uczyniliście…” (1999). Z wrażliwością odkrywa w nich niezwykłe bogactwo ubogiego świata, opowiada o cierpieniu, nadziei i zbawieniu. Kieruje do czytelnika słowa mądre, pełne światła i wrażliwości na drugiego człowieka, ale i humorystycznie opowiada o codziennym życiu wśród ubogich i potrzebujących pomocy.