Thomas Hammarberg

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyznanego w 2008 roku.

Thomas Hammarberg - Komisarz Praw Człowieka Rady Europy od kwietnia 2006 roku.

Urodził się w Örnsköldsvik w Szwecji w 1942 roku. Ukończył studia ekonomiczne w Sztokholmie. Od ponad 30 lat zajmuje się ochroną praw człowieka na świecie. Był Sekretarzem Generalnym Amnesty International, przewodniczył szwedzkiej organizacji Save the Children, przez wiele lat współpracował z ONZ. Był członkiem Komitetu Praw Dziecka, uczestniczył w przygotowaniu Konwencji Praw Dziecka ONZ, był Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Praw Człowieka w Kambodży. Reprezentował Szwecję we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak UNICEF, UNESCO, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Unia Europejska. Doradca Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ, ambasador i specjalny doradca szwedzkiego rządu ds. humanitarnych, a ostatnio pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Centrum Olofa Palmego.

Opublikował wiele prac poświęconych tematyce praw człowieka, praw dziecka, polityce dotyczącej uchodźców oraz przeciwdziałaniu ksenofobii. W publikacjach nawiązuje m.in. do myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.