EN

Strona główna Biblioteka

Biblioteka

22-05-2020

Wejście do katalogu

Od dnia 25.05.2020 r. Biblioteka wznawia działalność w ograniczonym zakresie

Komunikat nr 1/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie wznowienia działalności Biblioteki Głównej APS w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem NR 350/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 14 maja 2020 r w sprawie zamiany zakresu i okresów obowiązywania ograniczeń określonych w zarządzeniu nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11marca 2020 r, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z dniem 25 maja 2020 r. Biblioteka Główna APS wznawia usługi wypożyczeń, zwrotów oraz przyjmowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Czytelnia oraz Informatorium pozostają zamknięte dla użytkowników do odwołania.

Usługi wypożyczeń, zwrotów oraz przyjmowania opłat realizowane są według zasad opisanych w Instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Komunikatu (zob. więcej). Zasady opisane w Instrukcji obowiązują od 25 maja 2020 r. do odwołania.

Kontakt dyżurny z Biblioteką:

  • telefoniczny pod numerem: 22-589-36-00 wew. 2324 (poniedziałek – piątek w godz. 8-16),
  • e-mailowy: bibl@aps.edu.pl (poniedziałek – piątek w godz. 8-16)
  • zaświadczenia o likwidacji kont - zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie mailowo i telefoniczne
  • zgłaszanie dorobku do BW APS wyłącznie mailowo na adres: bazawiedzy@aps.edu.pl

Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych za okres 1.03-8.06.2020 nie będą naliczane

Studenci, Doktoranci i Pracownicy APS mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji, dostępnych ze strony Biblioteki w zakładkach: IBUK Libra - ksiązki elektroniczne oraz Bazy Danych

W celu uzyskania loginu i hasła do EBSCO prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22-589-36-00 wew. 2324 (poniedziałek – piątek w godz. 8-16)

IBUK Libra nie wymaga PIN - aby korzystać z serwisu należy skonfigurować przeglądarkę wg instrukcji umieszczonej w zakładce IBUK Libra - ksiązki elektroniczne 

Polecamy krótkie filmy instruktażowe Jak korzystać z IBUK Libra oraz Bazy EBSCO - dostęp zdalny

Zasoby naukowe dostępne on-line:

Na stronie Wydawnictwa APS dostępne są publikacje w wersji cyfrowej. Lista i dostęp: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/publikacje-online/

Otwórz Książkę - to otwarta i darmowa cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy, w tym z psychologii, socjologii i pedagogiki. Dostęp: http://otworzksiazke.pl/

BazHum  - to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Dostęp: http://bazhum.muzhp.pl/

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - oferuje dostęp do materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece). Dostęp: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa UWr ma na celu gromadzenie i prezentację materiałów naukowych i dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki i dziedzin pokrewnych. Jej głównym zadaniem jest wspomaganie procesów badawczych i dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz popularyzowanie dokonań z tego zakresu. Dostęp: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/77

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji gromadzi i udostępnia materiały i publikacje opracowane w ramach działalności wydziałów ORE i projektów EFS dotyczące edukacji. Dostęp: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

Repozytorium CEON  zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie:  https://depot.ceon.pl/

Czytelnia czasopism PAN prezentuje pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. Dostęp: http://journals.pan.pl/dlibra

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - dostęp do zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych (m.in. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Badań Literackich, Instytut Języka Polskiego PAN, Instytut Historii PAN) oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Dostęp: https://rcin.org.pl/dlibra?language=pl

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities - gromadzi angielskie streszczenia oraz linki do pełnych tekstów artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w czasopismach poświęconym naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej. Dostęp: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/article.action?cid=8a0f51cc-51af-4477-a0a5-29da852131fa 

Wydawnictwo Termedia, dostęp do pełnotekstowych czasopism https://www.termedia.pl/Czasopisma 

Internetowy System Aktów Prawnych - w serwisie można znaleźć akty prawne dotyczące np. kuratoriów oświaty, PEFRON-u czy domów pomocy społecznej. Dostęp: http://isip.sejm.gov.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych - umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych polskich bibliotek, muzeów i archiwów, zwierających zarówno materiały znajdujące się w domenie publicznej oraz chronione prawem autorskim. Dostęp: https://fbc.pionier.net.pl/

W przypadku materiałów chronionych prawem autorskim (dostępnych wyłącznie na miejscu w czytelniach bibliotek czy innych instytucji) rekomendujemy osobiste zwrócenie się do twórców serwisów z prośbą  o udostępnienie kopii cyfrowej w ramach dozwolonego użytku publicznego - podstawa prawna - Art. 27. Dozwolony użytek publiczny instytucji naukowych Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ) Więcej informacji:  http://www.prawoautorskie.pl/art-27-dozwolony-uzytek-publiczny-instytucji-naukowych

Europeana - https://www.europeana.eu/pl

Projekt Gutenberg - https://www.gutenberg.org

Biblioteka Internetowa Wolne Lektury - https://wolnelektury.pl/

Otwarte Zasoby - https://otwartezasoby.pl/


W związku z "Zarządzeniem nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11 marca 2020 r w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19  wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej" oraz zarządzeniem Rektora APS z dnia 10 kwietnia 2020 r.  (zarządzenie nr 347/2020) i zamknięciem dla czytelników Biblioteki Głównej APS w okresie 12.03-15.05.2020 informujemy, że opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych za okres 12.03-15.05.2020 nie będą naliczane. Wstrzymane zostały zamówienia i rezerwacje.

Ponadto, by umożliwić Państwu odbiór zamówionych książek Wypożyczalnia APS będzie czynna  w dniu dzisiejszym (11.03.2020) do godz. 19.00.


IBUK Libra w Międzynarodowym Tygodniu E-książki 1-7 marca 2020. Nowe funkcje

Czy znasz już IBUKA Librę? Czy wiesz jakie to proste, aby mieć dostęp do dziesiątek, a nawet setek e-książek z dowolnego miejsca na ziemi, w wybranym przez Ciebie czasie, za darmo? IBUK Libra to nie tylko e-czytelnia PWN. To zaawansowane narzędzie do pracy z tekstem, gdzie możesz robić notatki, czy tworzyć cytowania do pracy semestralnej, bądź dyplomowej.

W pierwszym tygodniu marca kolejny raz obchodzimy Międzynarodowy Tydzień E-książki. Nasza biblioteka udostępnia zasób e-książek, które możecie czytać bez ograniczeń czasowych i geograficznych, bez kar za nieterminowy zwrot, wreszcie bez potrzeby pobierania aplikacji. Wystarczy urządzenie obsługujące HTML5.

Więcej informacji w zakładce IBUK Libra - książki elektroniczne


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dla pracowników, doktorantów oraz studentów APS zostały uruchomione dostępy testowe do baz EBSCO:

- APA PsycTherapy - bezpośredni odnośnik do bazy: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4520544&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=ldpsy

- eBook Subscription Psychology Collection - bezpośredni odnośnik do bazy: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s4520544&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=e001tww

Bezpłatny dostęp potrwa do 19 marca 2020 r.

Tak, jak i do innych baz EBSCO dostępnych na platformie EBSCOhost (http://search.ebscohost.com/), dostęp jest otwarty dla adresów IP uczelni oraz zdalnie po zalogowaniu.

PsycTHERAPY stanowi unikalną bazę danych wideo z prezentacją sesji terapeutycznych w streamingu, wspierającą edukację kliniczną i poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), biblioteka PsycTHERAPY oferuje ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty, ułatwiające wyszukiwanie interakcji w ramach nagrań. Ta unikalna kolekcja filmów wideo uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk przed uzależnieniem, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane za pomocą różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania

EBSCO eBook Subscription Psychology Collection zawiera ponad 500 książek elektronicznych z zakresu psychologii, wybranych przez zespół bibliotekarzy dziedzinowych EBSCO. Kolekcja zawiera akademickie oraz branżowe wydawnictwa z zakresu tematów takich jak psychoanaliza, psychoterapia, doradztwo, psychologia społeczna oraz wielu innych. Tytuły zawarte w kolekcji dostępne są w modelu nielimitowanego dostępu.

Lista tytułów książek elektronicznych zawartych w kolekcji znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.ebscohost.com/assets-ebooks/title-lists/eBook_Psychology_Collection.xlsx

Zachęcamy Państwa do skorzystania z okazji darmowego dostępu do baz oraz przesyłania ewentualnych uwag na adres: bibl@aps.edu.pl


 


W ramach akcji „Ucz się Warszawo”, organizowanej przez Porozumienie Uczelni Warszawskich, Biblioteka Główna APS wydłuża godziny otwarcia Czytelni.

W dniach 24 stycznia do 1 lutego 2020 r.

Czytelnia będzie czynna:

poniedziałek - czwartek - godz. 8.30-19.00

piątek  - godz. 9.00-19.00

Godziny otwarcia Czytelni w weekendy pozostają bez zmian.

Uwaga!

W najbliższą niedzielę, 19 stycznia 2020 r. Biblioteka czynna jest w godz. 9.00-13.30. Zapraszamy!


 

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 stycznia 2020 r. pracownicy Biblioteki APS wprowadzają do Bazy Wiedzy APS informacje o publikacjach podlegających ewaluacji tj. monografiach (książki redagowane, książki autorskie), rozdziałach z monografii i artykułach z czasopism wydanych po 2017 r. (włącznie).

Z zasadami i warunkami przekazywania pracownikom Biblioteki informacji o dorobku mogą Państwo zapoznać się na stronie Biblioteki w zakładce Baza Wiedzy APS.


Drodzy Czytelnicy!

Od 12 listopada 2019 r. Biblioteka Wydziału Fizyki UW oraz dwie biblioteki neofilologiczne: Biblioteka Instytutu Anglistyki UW i Biblioteka Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW wypożyczają zbiory czytelnikom zarejestrowanym w Systemie Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa). Użytkownicy w każdej z tych bibliotek mogą wypożyczyć 3 książki na 30 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty.
Zachęcamy do korzystania z SWW, więcej informacji na stronie System Wypożyczeń Warszawskich.

 

Aktualności

25-05-2020

Wskazania dotyczące egzaminów realizowanych zdalnie

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się ze wskazaniami dotyczącymi egzaminów realizowanych zdalnie.
28-05-2020

Nagroda Janusza Korczaka dla Krajów Globalnego Południa 2020 - znamy zwycięzcę

W roku 2020 nagrodę otrzymał pan Waliya, Yohanna Joseph z Uniwersytetu w Kalabarze. Gratulujemy serdecznie.
25-05-2020

Komunikat Kanclerza APS

Komunikat nr 1/2020 Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z domów studenckich położonych na ter…