EN
 • jednostki administracji centralnej i samorządowej,

 • regionalne ośrodki polityki społecznej,

 • powiatowe centra pomocy rodzinie,

 • ośrodki pomocy społecznej,

 • domy pomocy społecznej,

 • ośrodki interwencji kryzysowej,

 • instytucje do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w tym agencje zatrudnienia, powiatowe urzędy pracy,

 • placówki wsparcia osób niepełnosprawnych,

 • pozostałe ośrodki wsparcia: placówki dla osób bezdomnych, placówki dla samotnych matek, ośrodki leczenia uzależnień dla osób z problemem alkoholowym, dla osób uzależnionych od narkotyków,

 • placówki wsparcia dziennego osób chorujących psychicznie,

 • zakłady karne,

 • ośrodki dla uchodźców,

 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia, uniwersytet III wieku,

 • centra i kluby integracji społecznej,

 • szpitale,

 • placówki wychowawcze,

 • instytucje naukowe.

Aktualności

18-04-2019

II BIEG Marii Grzegorzewskiej

Zapraszamy serdecznie do udziału w drugiej edycji BIEGU Marii Grzegorzewskiej w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Parku Szczęśliwickim.
08-04-2019

APS na kozetce

Jak to jest być obywatelem/-obywatelem APS? Często mówimy o problemach w komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami APS, może czas zmian jest okazją, aby o tym porozmawiać? O tym co nam przeszkadza, co…
06-03-2019

KONKURS Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Zapraszamy do udziału w Konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji w terminie od 28.02.2019 do 10.05.2019. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, nauczycieli akademicki…