EN
 • jednostki administracji centralnej i samorządowej,

 • regionalne ośrodki polityki społecznej,

 • powiatowe centra pomocy rodzinie,

 • ośrodki pomocy społecznej,

 • domy pomocy społecznej,

 • ośrodki interwencji kryzysowej,

 • instytucje do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w tym agencje zatrudnienia, powiatowe urzędy pracy,

 • placówki wsparcia osób niepełnosprawnych,

 • pozostałe ośrodki wsparcia: placówki dla osób bezdomnych, placówki dla samotnych matek, ośrodki leczenia uzależnień dla osób z problemem alkoholowym, dla osób uzależnionych od narkotyków,

 • placówki wsparcia dziennego osób chorujących psychicznie,

 • zakłady karne,

 • ośrodki dla uchodźców,

 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia, uniwersytet III wieku,

 • centra i kluby integracji społecznej,

 • szpitale,

 • placówki wychowawcze,

 • instytucje naukowe.