Pedagogika II stopnia studia niestacjonarne

Specjalności - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Przyjęcie na studia II stopnia nie wymaga ukończenia pedagogiki na studiach I stopnia. Wybór specjalności następuje w momencie rejestracji na kierunek.


EDUKACJA TEATRALNA I MUZYCZNA

Specjalność przygotuje Cię do prowadzenia amatorskich grup artystycznych, zajęć teatralnych i muzycznych. Oznacza to, że po ukończeniu studiów będziesz potrafiła/potrafił: wyreżyserować przedstawienie, stworzyć zespół muzyczny, napisać tekst sceniczny, podejmować zadania aktora, muzyka, wokalisty, ale także pozyskać fundusze i przestrzeń konieczne do realizacji Twoich pomysłów.

Jesteś osobą kreatywną, idącą przez życie z pasją i nie bojącą się wyzwań? Czujesz, że świat kultury to Twoja przestrzeń? Interesuje Cię teatr, muzyka, scena? Nie musisz już szukać – jesteś we właściwym miejscu, zapraszamy!


OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych pracą opiekuńczo-wychowawczą w środowisku oraz projektowaniem i organizowaniem wsparcia społecznego dziecka i rodziny oraz innych osób wymagających opieki, w tym seniorów. Daje szerokie możliwości zatrudnienia, w tymw roli pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na stanowiskach związanych z pieczą zastępczą (wychowawca w placówkach wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych, instytucjach pieczy zastępczej, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzący rodzinny dom dziecka, asystent rodziny), pozwala też na otwarcie własnej alternatywnej placówki opieki nad dzieckiem (np. „klub malucha”), pracę w organizacjach pozarządowych oraz pracę w domach pomocy społecznej i w domach dziennego pobytu. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi (warsztatowa, terenowa, projektowa), przez specjalistów akademickich i doświadczonych praktyków. 

PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Praca towarzyszy nam przez całe życie, nadaje mu sens i umożliwia rozwój. Pedagog pracy to osoba, która dostrzega wagę tej ludzkiej aktywności (wychowanie przez pracę i do pracy) i potrafi wykorzystać ją wychowawczo – w każdym środowisku (domu, przedszkolu, szkole, przedsiębiorstwie) i w każdym okresie życia człowieka. Nasza specjalność przygotowuje pedagogów do zadań związanych z pracą osób dorosłych. Studiując, nauczysz się skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, w tym zarządzania różnorodnością, tworzenia efektywnych systemów motywowania, budowania zespołów pracowniczych, komunikowania się, diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz wspierania i monitorowania ich rozwoju zawodowego.

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w działach personalnych i szkoleniowych przedsiębiorstw, urzędach pracy, instytucjach pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego.  Jeśli chcesz zdobyć zawód, który daje Ci pewną pozycję na rynku pracy, lubisz kontakt z ludźmi, masz pragnienie towarzyszenia im w karierze i rozwoju zawodowym, to ta specjalność jest właśnie dla ciebie.

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z KRYMINOLOGIĄ

Celem specjalności jest kształcenie kreatywnych pedagogów resocjalizacyjnych, którzy będą potrafili przekuć wiedzę z zakresu pedagogiki, kryminologii czy wiktymologii w działanie na rzecz wychowania, resocjalizacji oraz wsparcia różnych grup wykluczonych społecznie.W programie specjalności uwzględniono przedmioty teoretyczne, diagnostyczne, metodyczne i prawne. Wykłady przeplatają się z ćwiczeniami, warsztatami, praktykami i wizytami w placówkach resocjalizacyjnych.

Absolwenci specjalności będą mogli podjąć pracę w zawodzie pedagoga, kuratora sądowego, asystenta rodziny, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej, specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także (po uzupełnieniu wykształcenia) – specjalisty terapii uzależnień.

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony