Pedagogika II stopnia studia stacjonarne

Specjalności - studia stacjonarne drugiego stopnia

Przyjęcie na studia II stopnia nie wymaga ukończenia pedagogiki na studiach I stopnia. Wybór specjalności następuje w momencie rejestracji na kierunek.

EDUKACYJNY CONTENT DESIGN 

 Pytasz, co to jest „content design” i jeszcze do tego edukacyjny? Pewnie chcesz wiedzieć czego się nauczysz i gdzie znajdziesz pracę? A zatem: “content design” to tworzenie,  opracowywanie oraz umiejętne eksponowanie treści – głównie w social mediach, a „edukacyjny” bo z wykorzystaniem pedagogicznej wiedzy o wychowaniu i kształceniu. Studiując, poznasz medialne techniki pisarskie, foniczne i wizualne, zasady obróbki materiałów audiowizualnych, zasady redakcji tekstu, podstawy designingu medialnego i promocji internetowej, prawne aspekty aktywności twórczej w mediach cyfrowych, podstawy praktyki wydawniczej czy tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej.

Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w roli influencera edukacyjnego, blogera, youtubera czy dziennikarza internetowego. Poradzisz sobie w reklamie, portalach informacyjnych, mediach społecznościowych, ale i firmach szkoleniowych czy branży PR, także jako pedagog medialny, metodyk multimedialny czy specjalista ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych. Osoby projektujące treści w mediach to specjaliści bardzo poszukiwani na rynku pracy – znajdź się we właściwym miejscu, o właściwym czasie!


PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Praca towarzyszy nam przez całe życie, nadaje mu sens i umożliwia rozwój. Pedagog pracy to osoba, która dostrzega wagę tej ludzkiej aktywności (wychowanie przez pracę i do pracy) i potrafi wykorzystać ją wychowawczo – w każdym środowisku (domu, przedszkolu, szkole, przedsiębiorstwie) i w każdym okresie życia człowieka. Nasza specjalność przygotowuje pedagogów do zadań związanych z pracą osób dorosłych. Studiując, nauczysz się skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, w tym zarządzania różnorodnością, tworzenia efektywnych systemów motywowania, budowania zespołów pracowniczych, komunikowania się, diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz wspierania i monitorowania ich rozwoju zawodowego.

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w działach personalnych i szkoleniowych przedsiębiorstw, urzędach pracy, instytucjach pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego.  Jeśli chcesz zdobyć zawód, który daje Ci pewną pozycję na rynku pracy, lubisz kontakt z ludźmi, masz pragnienie towarzyszenia im w karierze i rozwoju zawodowym, to ta specjalność jest właśnie dla ciebie.

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z KRYMINOLOGIĄ

Celem specjalności jest kształcenie kreatywnych pedagogów resocjalizacyjnych, którzy będą potrafili przekuć wiedzę z zakresu pedagogiki, kryminologii czy wiktymologii w działanie na rzecz wychowania, resocjalizacji oraz wsparcia różnych grup wykluczonych społecznie. W programie specjalności uwzględniono przedmioty teoretyczne, diagnostyczne, metodyczne i prawne. Wykłady przeplatają się z ćwiczeniami, warsztatami, praktykami i wizytami w placówkach resocjalizacyjnych.

Absolwenci specjalności będą mogli podjąć pracę w zawodzie pedagoga, kuratora sądowego, asystenta rodziny, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej, specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także (po uzupełnieniu wykształcenia) – specjalisty terapii uzależnień.

TRENER GRUPOWY I ANIMATOR ZMIANY SPOŁECZNEJ

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Dlatego naszym celem jest kształcenie profesjonalistów –przedsiębiorczych i kreatywnych pedagogów, wyposażonych w pożądane na rynku pracy umiejętności inicjowania zmian, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów edukacyjnych i społecznych. Studia na tej specjalności przygotują Cię do projektowania, organizowania i prowadzenia szkoleń, programów rozwoju osobistego i warsztatów. Dadzą Ci szanse na samorozwój oraz możliwość zdobycia istotnych umiejętności zawodowych.
Na naszej specjalności zdobędziesz kwalifikacje do pracy jako trener, edukator i wykładowca na kursach, specjalista do spraw szkoleń, oraz podstawowe przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej o charakterze edukacyjnym. 

Świat zmienia się nieustannie, Ty możesz być częścią tych zmian.

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony