Pedagogika I stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - specjalności - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rekrutacja na specjalności na kierunku odbywa się w trakcie studiów w czasie pierwszego semestru. 
Istnieje możliwość nieutworzenia grupy specjalnościowej w sytuacji braku zainteresowania nią wystarczającej liczby studentek i studentów. 
Proces rekrutacji do grup specjalnościowych jest ogłaszany z początkiem roku akademickiego w szczegółowej organizacji roku akademickiego i w systemie USOS.

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA 

Specjalność przygotowuje animatorów społecznych i animatorów kultury, którzy skutecznie i twórczo aktywizują środowiska i grupy. Ich działania mają na celu uwolnienie społecznego potencjału rozwojowego, w sposób, który uwzględnia lokalne możliwości, potrzeby i aspiracje. Oferujemy zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń i praktyk, dzięki którym uzyskasz kompetencje potrzebne do podejmowania profesjonalnych działań animacyjnych. Nauczysz się efektywnego zarządzania projektami społecznymi oraz organizowania wydarzeń kulturalnych i artystycznych (muzycznych, plastycznych, filmowych, teatralnych). Poznasz skuteczne narzędzia składające się na warsztat pracy animatora (m.in. promocyjne, związane z pozyskiwaniem funduszy). Rozwiniesz umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, (współ)pracy w grupie i pozyskiwania partnerów projektowych.

Jako absolwent/-ka naszej specjalności znajdziesz zatrudnienie w stowarzyszeniach i fundacjach, w samorządach lokalnych, w domach kultury, galeriach, kinach, teatrach, muzeach, a także w prywatnych instytucjach kultury, agencjach turystycznych i firmach eventowych.

EDUKACJA DOROSŁYCH I COACHING KARIERY ZAWODOWEJ

Uczenie się przez całe życie to nie tylko wzniosła idea – to szeroki obszar konkretnej działalności zawodowej, której najlepszym przykładem jest rosnąca popularność zawodu coacha. W trakcie studiów na specjalności dowiesz się jak organizować i prowadzić działalność edukacyjną z osobami dorosłymi, nauczysz się, jak wspierać ludzi w osiąganiu celów życiowych oraz w dążeniach do rozwoju osobistego i zawodowego. Studia umożliwiają również poznanie własnego potencjału i świadome kierowanie własnym rozwojem, bo tylko człowiek świadomy i dojrzały może z sukcesem radzić i pomagać innym.

Kształcenie na specjalności pozwoli Ci uzyskać ważne na współczesnym rynku pracy kwalifikacje:  do pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi i przeprowadzania szkoleń oraz do prowadzenia profesjonalnej działalności coachingowej.


EDUKACJA MEDIALNA I TECHNIKI DZIENNIKARSKIE 

Media kształtują współczesny świat, a edukacja w tym zakresie jest palącą potrzebą. Z nami nauczysz się kreatywnego projektowania przekazów medialnych oraz ich zastosowania w działalności edukacyjnej i promocyjnej. Staniesz się specjalistą technik dziennikarskich i kompetentnym i refleksyjnym innowatorem, posługującym nowymi technologiami. W programie specjalności przewidzieliśmy takie tematy jak badanie mediów, znaczenie mediów we współczesnym świecie, ale proponujemy również warsztaty dziennikarskie, poznawanie technik audiowizualnych i elementów grafiki komputerowej czy realizację etiud filmowych. Zapoznasz się z tematykę zagrożeń związanych z aktywnością dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, ale i sposobami wykorzystania narzędzi cyfrowych we własnej działalności badawczej czy projektowej.

Łącząc kompetencje pedagogiczne i dziennikarskie, z powodzeniem poradzisz sobie w takich zawodach jak pedagog medialny, dydaktyk aplikacji multimedialnych, metodyk edukacji na odległość czy specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych. Jeśli chcesz zdobyć pracę w atrakcyjnym zawodzie – z nami to możliwe!


PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI

 Od współczesnego człowieka oczekuje się kreatywności i pomysłowości, dlatego naszym celem jest wykształcenie przedsiębiorczych pedagogów, którzy umieją rozwijać w ludziach kreatywność i uczyć ich twórczości. Dzięki rozwijaniu umiejętności myślenia twórczego i projektowego oraz pracy z grupą, nasza specjalność przygotowuje do: rozpoznawania i stymulowania kreatywności dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; prowadzenia treningów i szkoleń; projektowania autorskich programów i działań edukacyjnych. Z nami rozwiniesz swoją pomysłowość, innowacyjność i umiejętności rozwiązywania problemów.

Interdyscyplinarny program obejmujący pedagogikę, psychologię i komunikację społeczną przygotuje Cię do pracy w różnych obszarach. Jeśli wybierzesz pracę z dziećmi i młodzieżą, będziesz przygotowany/a do pracy jako pedagog twórczości, metodyk kształcenia twórczego, instruktor i animator zajęć. Jeśli chciałbyś/chciałabyś pracować z osobami dorosłymi, możesz zostać trenerem, specjalistą do spraw organizacji szkoleń, moderatorem sesji twórczego rozwiązywania problemów i projektantem usług edukacyjnych.

Lubisz twórcze wyzwania? Ta specjalność jest dla Ciebie! 

 Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony