APS znacznie wyżej w rankingu Zrównoważonego Rozwoju UI GreenMetric 2022

Aktualizacja: 12-12-2022

Dzięki istotnemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, APS awansowała o 106 miejsc w Rankingu UI GreenMetric i zdobyła o 1300 punktów więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

Akademia wzięła udział w Rankingu po raz trzeci, z każdym rokiem zwiększając swoją pozycję.

W tym roku APS uzyskała 711 miejsce na 1050 uczelni biorących udział w Rankingu. W 2021 roku APS zajęła 817 miejsce na 956 uczelni uczestniczących w Rankingu. Jednocześnie, w 2020 roku APS uplasowała się na 840 miejscu. Jeśli chodzi o Polskę, w sumie uczestniczyło 11 uczelni, a APS zajęła 6 miejsce spośród nich.

Bardzo się cieszymy, że APS coraz bardziej przyczynia się do tworzenia zrównoważonej przyszłości. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Zwycięskim Uczelniom!

Zapraszamy do zapoznania się z całym Rankingiem UI GreenMetric 2022 tutaj: greenmetric.ui.ac.id

Zrównoważony rozwój na APS

APS realizuje zrównoważony rozwój na różne sposoby, m.in:

  1. Bierzemy udział w wielu znaczących projektach, dotyczących ekologicznego aspektu zrównoważonego rozwoju, http://www.aps.edu.pl/news/sustainability-projects-at-aps/
  2. Bierzemy udział w dużych projektach dotyczących społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju, http://www.aps.edu.pl/sustainability-at-aps/ ,
  3. Współpracujemy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, wspierając Grupę Roboczą ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która koordynuje projekty na poziomie krajowym,
  4. Powołaliśmy Radę Konsultacyjną ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni,
  5. Powołaliśmy Zespół ds. Równości,
  6. Powołaliśmy Zespół ds. Ekologii,
  7. Samorząd Studentów APS podejmuje ważne inicjatywy z zakresu circular economy - Zero Waste Economy,
  8. Działają u nas prowadzone przez studentów koła naukowe dotyczące zrównoważonego rozwoju,
  9. Realizujemy granty i badania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, oraz zrównoważonego rozwoju, które są integralną częścią oferty edukacyjnej i wydawniczej,
  10. Organizujemy różne spotkania, kampanie i projekty, w które angażują się studenci, wykładowcy i pracownicy administracyjni, przykład można znaleźć tutaj: http://www.aps.edu.pl/news/aps-has-undertaken-action-to-protect-local-hedgehogs/ .

 

Cały czas się rozwijamy i zwiększamy nasz pozytywny wpływ, więcej o naszych kolejnych projektach już wkrótce! 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 12-12-2022