Kodeksy etyczne

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników stawia sobie za cel promowanie i zachowanie etosu akademickiego, w jakim mieści się utrzymywanie wzor­ców dobrych obyczajów w życiu akademickim. Przygotowując młodych ludzi do pracy w zawodach określanych jako zawody zaufania społecznego – pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia, dbamy o zachowanie najwyższych standardów etyki zarówno w procesie kształcenia, w pracy badawczej, w obszarze wsparcia administracyjnego działania Uczelni, jak i relacjach interpersonalnych wszystkich członkiń i członków Społeczności Akademii.

 

Poniżej prezentujemy obowiązujące naszą Społeczność uregulowania związane z etycznym postępowaniem i zasadami zachowania w przypadku naruszenia obowiązujących standardów:

- Kodeks etyki pracownika naukowego – pobierz w wersji: polskiej >> , angielskiej >>
- Kodeks etyki doktoranta – pobierz >>
- Kodeks etyki studentów – pobierz >>
- Kodeks etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - str. 23-27, p. 5.5.2, Księga Zarządzania Jakością - pobierz >>
-
Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji - pobierz >>
-
Rzecznicy dyscyplinarni – zobacz >>

 

Dowiedz się więcej

- Misja Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Mari Grzegorzewskiej - zobacz >>
- Strategia rozwoju Uczelni na lata 2021-2030 - pobierz >>