Aktualności

Noworoczne spotkanie Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU), organu pomocniczego Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - 25.01.2024 r.

W dniu 25.01.2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni (SOU), która działa w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiącego platformę współpracy całej administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi. Naszą uczelnię reprezentowały dr Adamina Korwin-Szymanowska, koordynatorka SOU i ZR w APS, i dr Ewa Lewandowska.
Grupa robocza ds. SOU od wielu lat działa bardzo aktywnie, pod przewodnictwem koordynatora Grupy Rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka, na rzecz upowszechnienia zasad społecznej odpowiedzialności uczelni i zrównoważonego rozwoju, które zostały zdefiniowane przez środowisko akademickie w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, organizując konferencje, webinaria, realizując badania oraz wydając katalogi dobrych praktyk uczelni. Na noworocznym spotkaniu uczestnicy ustalili ambitny plan działań grupy na 2024 rok, a tematem przewodnim prac grupy w tym roku będzie należyta staranność w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej w kontekście prac nad Dyrektywą CSDD (Corporate Sustainable Due Diligence Directive).