Terminarz rekrutacji

 

Harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów (poniżej w tabeli)

 

 

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite mgr

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite mgr

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

1 tura 
(zakończona)

 1 tura
(zakończona)

2 tura
(zakończona)

 ---

---

---

---

 Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem
i prawami dziecka

---

1 tura
(zakończona)

2 tura
(zakończona)

---

---

---

---

Logopedia

1 tura
(zakończona)

 *

---

1 tura 
(zakończona)

2 tura 
(zakończona)

3 tura
(zakończona)

 *

---

Pedagogika

1 tura 
(zakończona)

2 tura 
(zakończona)

1 tura
(zakończona)

2 tura
(zakończona)

3 tura
(zakończona)

 ---

1 tura 
(zakończona)

2 tura 
(zakończona)

1 tura
(zakończona)

2 tura
(zakończona)

3 tura
(zakończona)

 

---

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

---

---

1 tura 
(zakończona)

---

---

1 tura 
(zakończona)

 Pedagogika specjalna

---

1 tura
(zakończona)

2 tura
(zakończona)

3 tura
(zakończona)

1 tura 
(zakończona)

2 tura 
(zakończona)

3 tura
(zakończona)

---

1 tura
(zakończona)

2 tura
(zakończona)

3 tura
(zakończona)

1 tura 
(zakończona)

2 tura 
(zakończona)

3 tura
(zakończona)

Pedagogika zdolności i informatyki

1 tura 
(zakończona)

2 tura 
(zakończona)

3 tura
(zakończona)

---

---

---

---

---

Praca socjalna

1 tura 
(zakończona)

2 tura 
(zakończona)

3 tura
(zakończona)

---

---

---

---

---

Psychologia

---

---

1 tura 
(zakończona)

 ---

---

1 tura 
(zakończona)

Socjologia

1 tura 
(zakończona)

1 tura
(zakończona)

2 tura
(zakończona)

---

---

---

---

 

* specjalność logopedia studia stacjonarne II stopnia - link do strony

* specjalność logopedia studia niestacjonarne II stopnia - link do strony