mgr Katarzyna Kruś

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kontakt

E-mail: kkrus[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3530


Główne obszary badawcze

 • niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim, rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną, wcześniactwo, mózgowe porażenie dziecięce, metody aktywizujące w pedagogice specjalnej

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2016 r – magister pedagogiki specjalnej, APS, specjalizacja: rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

  Najważniejsze publikacje:

  Aksamit, D., & Kruś-Kubaszewska, K. (2021). Trudne drogi adaptacji matek do głębokiej niepełnosprawności intelektualnej dziecka. Szkoła SpecjalnaLXXXII(1), 39–54. http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.8060

  Gałkowska, M., & Kruś-Kubaszewska, K. (2021). Zapobiec wykluczeniu – rola terapeutów i rodziców we włączaniu dziecka z niepełnosprawnością do systemu edukacji. Szkoła Specjalna82(5 (311)), 370–386. http://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6297

  Kosewska, B., & Kruś-Kubaszewska, K. (2021). Wolontariat w obliczu pandemii – stan, możliwości oraz wyzwania dla pokolenia X, Y, Z. Praca Socjalna36(4), 205–223. http://doi.org/10.5604/01.3001.0015.3568

  Kruś-Kubaszewska, K. (2018). Relacje rodzinne i postawy rodzicielskie w retrospektywnej ocenie rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, (1), 65–78. http://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2392

  Kruś-Kubaszewska, K. (2021). Przedszkole specjalne w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej i społecznej. In E. M. Kulesza, D. Al-Khamisy, & P. Zalewska, E. M. Kulesza, D. Al-Khamisy, & P. Zalewska (Eds.), Od integracji do inkluzji : 30 lat edukacji integracyjnej –idea i rzeczywistość (Vol. 1, pp. 249–273).

  Kruś-Kubaszewska, K., & Walczak, G. (2021). Dostosowanie warunków przestrzeni terapeutycznej do indywidualnych potrzeb i psychofizycznych możliwości osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (43), 164–177.

  Kruś-Kubaszewska, K. (2020). Relacja wzajemnych zysków - o pozytywnej stronie wychowywania się z rodzeństwem z niepełnosprawnością intelektualną  w perspektywie pełnosprawnych braci i sióstr. In J. Głodkowska, J. Głodkowska (Ed.), Dydaktyka specjalna: od konstruktów teoretycznych do modeli badawczych (Vol. 2, pp. 46–62).

  Giryński, A., Kruś-Kubaszewska, K., & Aksamit, D. (2019). Siblings of adults with profound intellectual disabilities. Qualitative study in Poland. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), ICERI2019 proceedings : 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain 11-13 November 2019 (pp. 6071–6078). IATED Academy. http://doi.org/10.21125/iceri.2019.1470

  Aksamit, D., Kruś-Kubaszewska, K. (2018). O możliwościach zabawy dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jako aktywnego współautora własnego rozwoju, w: Małe dziecko - poznanie w zabawie. W: R. Piotrowicz  (red.), Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie, (s. 95-114).  Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Radomska, M., & Kruś, K. (2017). The use of I-lab in special pedagogy teaching. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies4(1), 27–32. http://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4979

  Projekty badawcze:

  01.09.2014-31.08.2017 - Międzynarodowy projekt “I-lab 3. Innovation Laboratories in the Development of Competences of Special Pedagogy Teachers and People with Special Educational Needs”

  01.2018 – 10.2019 – Międzynarodowy projekt partnerstw strategicznych „Teaching ICT for People with Specific Learning Disorders (TI4PES)”

  Od 1.12.20 – Międzynarodowy projekt partnerstw strategicznych „Learning through gameplaying – an inclusive approach”

  12.21-06.22 – Projekt „APS. Acceptance. Participation. Solidarity” programu Edukacja finansowany z grantów norweskich.

  Od 1.02.22 – Międzynarodowy projekt partnerstw strategicznych „Inclu-ageing”

  Pełnione funkcje:

  Koordynator programu Erasmus+

  Członkini Zarządu im. Marii Grzegorzewskiej

  Kierownik Studiów Podyplomowych „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami SI”

   

fotografia osoby Katarzyna Kruś