Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Aktualizacja: 23-08-2023

2021

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Wykaz obowiązuje od dnia 9 lutego 2021 roku.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-12-2022