Dodatkowa rekrutacja na studia 2022/2023

Aktualizacja: 11-08-2022

Już od sierpnia rozpoczynamy dodatkową rekrutację na studia I i II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie. Zapisy potrwają do 21 września. Serdecznie zapraszamy.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oferuje kształcenie na 13 kierunkach studiów w dziedzinie nauk społecznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Akademia zapewnia również dalszą edukację umożliwiającą doskonalenie zawodowe i rozwój naukowy na studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej.

02.08.2022 r. od godz. 12:00 rozpoczynamy dodatkową turę rekrutacji na studia

kierunki po maturze:

 • Logopedia (niestacjonarne I st.)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
 • Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
 • Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne I st.)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne I st.)
 • Pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne I st.)
 • Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne I st.)
 • Praca socjalna (stacjonarne I st.)
 • Praca socjalna (niestacjonarne I st.)

kierunki po licencjacie:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.) specjalność nauczycielska
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.) specjalność nienauczycielska
 • Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka (niestacjonarne II st.)
 • Masters in Children's Rights and Childhood Studies (stacjonarne II st.)
 • Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 • Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika (stacjonarne II st.) specjalność: Edukacyjny content design
 • Pedagogika (stacjonarne II st.) specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
 • Pedagogika (stacjonarne II st.) specjalność: Trener grupowy i animator zmiany społecznej
 • Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika (niestacjonarne II st.) specjalność: Edukacja teatralna i muzyczna
 • Pedagogika (niestacjonarne II st.) specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
 • Pedagogika (niestacjonarne II st.) specjalność: Opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne II st.)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne II st.)
 • Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne II st.)
 • Praca socjalna (niestacjonarne II st.)
 • Socjologia (stacjonarne II st.)

Kandydatki i Kandydatów zainteresowanych podjęciem kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszamy do zapoznania się z opisem kierunków oraz zasadami i terminami rekrutacji. Szczegółowy opis każdego z kierunków znajduje się na stronie "Rekrutacja".

W roku akademickim 2022/2023 uruchomimy nowe kierunki studiów, którymi są pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna, pedagogika resocjalizacyjna oraz Masters in Children’s Rights and Childhood Studies - studia realizowane w języku angielskim.

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

Pedagogika resocjalizacyjna

Masters in Children’s Rights and Childhood Studies
studia w języku angielskim

Nowością są w tym roku także studia II stopnia na kierunku Praca Socjalna. Od października można kontynuować studia uzyskując tytuł magistra co umożliwia nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej.

Rekrutacja

Nabór na studia prowadzony jest poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zapisy trwają od 2 sierpnia do 21 września. Wszystkie dodatkowe informacje o terminach, opłatach, potrzebnych dokumentach znajdują się na stronie Rekrutacji w zakładce "Zasady rekrutacji"

Strona Rekrutacji - lista kierunków studiów - wejdź na stronę >>
Zasady rekrutacji - sprawdź terminy, opłaty, dowiedz się więcej o potrzebnych dokumentach >>
Internetowa Rejestracja Kandydatów - zapisz się >>

Studia mogą być jednym z piękniejszych etapów w życiu. Zapraszamy serdecznie - dołącz do naszej społeczności. Aplikuj do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 21-07-2022