ZDOLNI

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w konferencji pt.: "Trajektorie rozwoju zdolności"

14-15 września 2023 r.

finansowaną w ramach programu DOSKONAŁA NAUKA

logotyp Doskonała Naukalogo Minister Edukacji i Nauki

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Serdecznie dziękujemy fotografowi APS za przygotowanie FOTORELACJI Z WYDARZENIA

Kliknij, aby obejrzeć NAGRANIA Z WYKŁADÓW PLENARNYCH

Kliknij, aby obejrzeć PROGRAM

Kliknij, aby obejrzeć PROGRAM Z ODNOŚNIKAMI DO SEKCJI ONLINE

Kliknij, aby zapoznać się z KSIĘGĄ ABSTRAKTÓW

Patronat honorowy / Honorary Patronage:

logo APS Rektor APS, dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

Patronat merytoryczny / Content Patronage:

Czasopismo e-mentor

 

Czasopismo Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze


Dear Colleagues.

On behalf of the Department of Methodology and Pedagogy of Creativity at the Maria Grzegorzewska University in Warsaw, we are pleased to invite you to the conference: “Trajectories of talent development”

on 14 - 15 September 2023

funded within the DOSKONAŁA NAUKA programme by the Ministry of Education and Science

Click to view the PROGRAMME

Click to view the PROGRAMME ONLINE SESSION

Click here for book of abstracts