Publikacja

Abstrakty wystąpień w języku polskim i angielskim zostaną zebrane w Księdze abstraktów i udostępnione za pośrednictwem strony konferencji. 

Tekst wystąpienia w formie artykułu (szczegółowe wytyczne do publikacji), będzie za zgodą autora i po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikowany w monografii wydanej przez Wydawnictwo APS (za taką publikację autor otrzymuje 20 pkt.).  

Wybór takiej formy upowszechniania wystąpień jest warunkowany faktem, że wiele czasopism umieszcza w sieci wyłącznie abstrakty, natomiast liczbę cytowań zwiększa dostępność do pełnych tekstów. Ta forma publikacji pozwoli na niezwłoczny po wydaniu książki, dostęp do wersji elektronicznej tekstu i możliwość udostępnienia go w bazach i repozytoriach. 


Publication

Abstracts in Polish and English will be collated in a book of abstracts and made available on the Conference’s website.

The organizers plan to publish post-conference materials.