Gotowość do agresji i tendencje prospołeczne uczniów o różnych doświadczeniach z przemocą rówieśniczą

Aleksandra Tłuściak-Deliowska

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2024

Język publikacji: polski

Liczba stron: 246

Typ publikacji: praca naukowa

Dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska - profesor w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyrektor Instytutu Pedagogiki w kadencji 2024-2028; Kierownik Szkoły Doktorskiej w latach 2021-2024. Od 2022 r. kieruje Zespołem Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia (SHOOLab) działającym w Instytucie Pedagogiki APS. Autorka ponad osiemdziesięciu prac naukowych, w tym trzech monografii autorskich i trzech współautorskich, w których koncentruje się na środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu przemocy rówieśniczej oraz klimatu i kultury szkoły. Wielokrotnie brała udział jako prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej oraz Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Sekcji Pedagogiki Młodzieży Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

 

Publikacja dotyczy ważnych kwestii socjalizacyjnych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. Informacje w niej zawarte mogą być wykorzystane w praktyce wychowawczej.

Zwrócenie uwagi na pozytywne relacje pomiędzy kompetencjami społecznymi a agresją jest ważne i dość rzadko podejmowane.

Praca wartościowa, oryginalna i napisana ładnym językiem. Na szczególną uwagę zasługuje bogata bibliografia, oparcie się na znaczącej literaturze z całego okresu badań nad omawianym problemem, a nie tylko z ostatnich lat, co jest obecnie dość irytującą manierą. Również dobrze oceniam sięganie do badań interdyscyplinarnych. Widać, że Autorka wie, o czym pisze, analizuje problem syntetycznie niejako „z lotu ptaka" i jednocześnie w sposób pogłębiony.

z recenzji prof. Ireny Pospiszyl

Nazwisko Autorki przedłożonego manuskryptu obiecuje lekturę ciekawą, zorientowaną interdyscyplinarnie, merytorycznie i ważną społecznie. Oczekiwania te zostają w trakcie czytania w pełni zaspokojone[...].

Włączenie do modelu teoretycznego i analiz empirycznych zarówno konstruktu gotowości do agresji, jak i tendencji do prospołeczności oraz kontekstu przemocy rówieśniczej w szkole czyni książkę nowatorską i kompletną.

Jest to cenna publikacja z obszaru nauk pedagogicznych i społecznych, przekazująca czytelnikowi współczesną wiedzę o groźnym zjawisku dręczenia szkolnego, a także stanowiąca dobry wzorzec oryginalnych, rzetelnych badań psychopedagogicznych realizowanych w środowisku szkolnym.

z recenzji prof. Barbary Weigl

SPIS TREŚCI

Cena:

38,00

Rok wydania:

2024

Strony:

246

ISBN:

978-83-67721-51-6