image

Agnieszka Bieńkowska, Dorota Danielewicz (red. nauk.)

Rozwój w okresie dzieciństwa. Wsparcie psychologiczne

2023, s. 320, cena: 45,00

ISBN 978-83-67721-17-2

Czytaj więcej...

image

Józefa Bałachowicz, Zuzanna Zbróg (red.)

Codzienność/niecodzienność szkolna w czasie pandemii COVID-19 w dyskursie uczniów edukacji wczesnoszkolnej

2023, s. 348, cena: 46,00

ISBN 978-83-67721-07-3

Czytaj więcej...

image

Ligia Tuszyńska, Anna Witkowska-Tomaszewska

Zielona edukacja wczesnoszkolna. Wprowadzenie teoretyczne. T. 1

2023, s. 116, cena: publikacja online

ISBN 978-83-67721-09-7

Czytaj więcej...

image

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska

Kultura szkoły w modelu La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego. Inspiracje teoretyczne i badawcze

2023, s. 236, cena: 38,00

ISBN 978-83-67721-13-4

Czytaj więcej...

image

Anna Mikler-Chwastek, Jan Amos Jelinek, Adamina Korwin-Szymanowska

Zielona edukacja i zrównoważony rozwój w nauczaniu początkowym w praktyce szkolnej. T. 2

2023, s. 130, cena: publikacja online

ISBN 978-83-67721-11-0

Czytaj więcej...

image

Agnieszka Jedlińska, Dorota Lipiec, Karina Maliszewska-Barej

Zrozumieć dziecko z ryzykiem dysleksji. Trudności w nauce czytania i pisania

2022, s. 148, cena: 30,00

ISBN 978-83-67721-03-5

Czytaj więcej...