EN

 

Zadania:

Suplement do rocznika 2018 z artykułami anglojęzycznymi – wybór tekstów.

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 623/ P-DUN/2019 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonej na działania w zakresie upowszechniania nauki.

 

Projekt finansowany w ramach umowy 20/WCN/2019/1 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ

https://e-pracasocjalna.pl


          
             
Spis treści 1/2018      Spis treści 2/2018      Spis treści 3/2018    Spis treści 4/2018     Spis treści 5/2018      Spis treści 6/2018      
Spis treści 1/2019      Spis treści 2/2019      Spis treści 3/2019    Spis treści 4/2019

 

 

PUNKTACJA CZASOPISMA MNiSW: w wykazie czasopism naukowych – pozycja 27720 wraz z przypisaną liczbą punktów – 20