EN

Strona główna Studenci Przebieg studiów Plany studiów realizowane w roku akademickim 2019/2020

Plany studiów realizowane w roku akademickim 2019/2020

02-09-2020

Plany studiów realizowane w roku akademickim 2019/2020

 

 

Poniżej znajdują się plany studiów dla całego cyklu kształcenia.

 

Kierunki studiów:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

I rok               

II i III rok 

Studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

I rok 

II rok  

 

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

I rok  

 

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

I rok 

II rok    

 

Pedagogika

Studia pierwszego stopnia

I rok          studia stacjonarne / specjalność Edukacja dorosłych i Coaching kariery zawodowej

                 studia niestacjonarne

II rok         studia stacjonarne / studia niestacjonarne

III rok        studia stacjonarne profil ogólnoakademicki /

  studia stacjonarne profil praktyczny /

  studia niestacjonarne profil ogólnoakademicki /

  niestacjonarne profil praktyczny

Studia drugiego stopnia

I rok          studia stacjonarne / specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

                 studia niestacjonarne / specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II rok         studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie

I rok           studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Pedagogika specjalna

Studia jednolite magisterskie

I rok            studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

II i III rok     studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia

I rok             studia stacjonarne / studia niestacjonarne

II rok            studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Praca socjalna

Studia pierwszego stopnia

I rok             studia stacjonarne 

II i III rok      studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Psychologia

Studia jednolite magisterskie

I rok             studia stacjonarne / studia niestacjonarne

II i III i IV rok  studia stacjonarne / studia niestacjonarne

V rok            studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Socjologia

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne

I rok        

II rok i III rok

Studia drugiego stopnia, stacjonarne

I rok

II rok