EN

Strona główna Studenci Przebieg studiów Plany studiów realizowane w roku akademickim 2019/2020

Plany studiów realizowane w roku akademickim 2019/2020

22-06-2020

Plany studiów realizowane w roku akademickim 2019/2020

 

 

Poniżej znajdują się plany studiów dla całego cyklu kształcenia.

 

Kierunki studiów:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

I rok               

II i III rok 

Studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

I rok 

II rok  

 

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

I rok  

 

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

I rok 

II rok    

 

Pedagogika

Studia pierwszego stopnia

I rok          studia stacjonarne / specjalność Edukacja dorosłych i Coaching kariery zawodowej

                 studia niestacjonarne

II rok         studia stacjonarne / studia niestacjonarne

III rok        studia stacjonarne profil ogólnoakademicki /

  studia stacjonarne profil praktyczny /

  studia niestacjonarne profil ogólnoakademicki /

  niestacjonarne profil praktyczny

Studia drugiego stopnia

I rok          studia stacjonarne / specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

                 studia niestacjonarne / specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II rok         studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie

I rok           studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Pedagogika specjalna

Studia jednolite magisterskie

I rok            studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

II i III rok     studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia

I rok             studia stacjonarne / studia niestacjonarne

II rok            studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Praca socjalna

Studia pierwszego stopnia

I rok             studia stacjonarne 

II i III rok      studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Psychologia

Studia jednolite magisterskie

I rok             studia stacjonarne / studia niestacjonarne

II i III i IV rok  studia stacjonarne / studia niestacjonarne

V rok            studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Socjologia

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne

I rok        

II rok i III rok

Studia drugiego stopnia, stacjonarne

I rok

II rok

 

 

Aktualności

01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…
19-06-2020

Apel o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących w przestrzeni publicznej

Prezentujemy apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne oraz stanowisko Kolegium Rektorskiego Akad…