dr Iwona Konieczna

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kontakt

E-mail: ikonieczna[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893518


Główne obszary badawcze

 • poczucie jakości życia osób z chorobą przewlekłą i z niepełnosprawnością ruchową w różnych obszarach ich funkcjonowania, proces kształcenia i wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ocena możliwości komunikacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (szczególnie z chorobą przewlekłą i ze spektrum autyzmu)

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2012)

  logopeda, Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
  w Warszawie (2008)

  magister pedagogiki specjalnej, specjalność: pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2007)

  Najważniejsze publikacje:

  Konieczna Iwona (2019). Communication competences of students with special education needs and teachers as a “tool” on the way to inclusion, W: ICERI2019 proceedings : 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain 11-13 November 2019 / Gómez Chova Luis , López Martínez Alberto , Candel Torres Ignacio ( ), 2019, IATED Academy, ISBN 978-84-09-14755-7, ss. 5627-5631, DOI:10.21125/iceri.2019.1352

  Konieczna Iwona (2019). Teachers' narratives about working with children with cancer in a hospital school, w: ICERI2019 proceedings : 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain 11-13 November 2019 / Gómez Chova Luis , López Martínez Alberto , Candel Torres Ignacio ( ), 2019, IATED Academy, ISBN 978-84-09-14755-7, ss. 10063-10067, DOI:10.21125/iceri.2019.2467

  Konieczna, I., Hajnicz, W. (2018). Otwarte problemy w obszarze pedagogiki leczniczej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 21, 265 – 281.

  Konieczna, I. (2017). Zasoby osobiste i społeczne człowieka w sytuacji doświadczania choroby przewlekłej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4 (38), 57–73.

  Konieczna, I. (2016). Autopercepcja u dzieci z chorobą przewlekłą. Forum Pedagogiczne, 1, 233–246.

  Konieczna, I. (2015). Poczucie wsparcia u dzieci z chorobą reumatyczną. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 18, 163–175.

  Konieczna, I. (2015). Problemy szkolne dzieci leworęcznych. Szkoła Specjalna, 3, 197–207.

  Konieczna, I. (2015). Choroba przewlekła jako przeszkoda w osiągania niezależności u dzieci. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 10, 181–197.

  Konieczna, I. (2015). Możliwości komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 11, 125–140. 

  Konieczna, I. (2013). Budowanie poczucia koherencji u dzieci z chorobą reumatyczną. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Projekty badawcze:

   

   

  Model kompetencji komunikacyjnych osób z zespołem Aspergera (nr BSTP/ 8 / 15 - I) –wykonawca

  Model wspierania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sytuacji edukacyjnej (nr BSTP/ 4 / 15 – I) – kierownik

  Kwestionariusz do funkcjonalnej oceny kompetencji komunikacyjnych  uczniów z zespołem Aspergera – psychometryczna ocena narzędzia  (nr BSTP 4/17 – I) – 2016/2017 – współwykonawca

  Strategie ujawniane przez dzieci z chorobą przewlekłą w sytuacji rozmowy z osobą dorosłą (BSTP 4/18-I) – 2018/2019 kierownik projektu

  Pełnione funkcje:

  Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej od X.2019

  Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nieprzerwalnie od 2011 roku; obecnie Zespołu ds. Rozpatrywania Odwołań

  Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych

  Członek Teaching & Education Research Association

  Członek Association of North America Higher Education International

  Czlonek zespołu redakcji czasopisma Szkoła Specjalna

  Recenzent w CKE

fotografia osoby Iwona Konieczna