Święto Uczelni. 25 maja 2022 r.

Aktualizacja: 26-05-2022

Uroczyste posiedzenie Senatu APS podczas Jubileuszu 100-lecia i Roku Marii Grzegorzewskiej

W tym roku obchody naszego Święta były szczególnie radosne, ponieważ było to pierwsze Święto Uczelni, które po okresie pandemii mogliśmy spędzić wspólnie oraz dlatego, że obchodzimy Jubileusz 100-lecia a rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Marii Grzegorzewskiej.

Centralnym punktem obchodów było Uroczyste Posiedzenie Senatu APS z udziałem wielu znamienitych Gości – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, władz Uczelni z całego kraju, przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych, reprezentantów organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych i innych instytucji zaprzyjaźnionych z APS.

Uroczyste posiedzenie Senatu


Wspólne świętowanie rozpoczeliśmy transmitowanym on-line Uroczystym Posiedzeniem Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS), podczas którego został nadany tytuł doktora honoris causa s. Małgorzacie Chmielewskiej.

s. Małgorzata Chmielewska

 

Siostra Chmielewska została uhonorowana za wieloletnią, pełną zaangażowania i determinacji działalność społeczną na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych - doświadczających ubóstwa, kryzysu bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.

Laudacja prof. Joanna Głodkowska

- Nasza Uczelnia to miejsce szczególne. Studenci poszukują tutaj głównie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pomagania ludziom, których życie pozbawiło równych szans [...] Praca Siostry Małgorzaty Chmielewskiej, Jej zawsze aktualna reakcja na ludzkie cierpienie to przykład dla naszych studentów i nauczycieli. To potwierdzenie, że odmienność i niepełnosprawność to część ludzkich doświadczeń życiowych, wpisana w naturę istnienia człowieka. Szacunek dla każdego człowieka to sposób na szacunek do samego siebie - prof. dr. hab. Jan Czesław Czabała. 

 

Podczas uroczystości Doradca Prezydenta RP, Pani Paulina Malinowska-Kowalczyk odczytała list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystości towarzyszyły także liczne odznaczenia dla pracowników naukowo- dydaktycznych Akademii i dla samej Akademii.

Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika uhonorowano Profesor Annę Firkowską-Mankiewicz oraz Profesora Jana Czesława Czabałę za całokształt pracy zawodowej oraz zasługi na rzecz województwa mazowieckiego. Odznaczeniem „Zasłużony dla Mazowsza” uhonorowano samą Akademię. Odznaczenia wręczyli Pani Magdalena Flis - Dyrektor Kancelarii Marszałka oraz Pan Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu APS uhonorowani zostali również prof. dr hab. Joanna Głodkowska oraz dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS, którym wręczone zostały Medale Marii Grzegorzewskiej.  

Wyróżnienie w postaci „Okularów Marii Grzegorzewskiej" przyznawane przez Senat APS osobom i instytucjom w sposób szczególny wpisującym się w misję Akademii otrzymał Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

 

Wydarzenia artystyczne


Szczególną atrakcją tegorocznego Święta Uczelni były wydarzenia artystyczne: finisaż wystawy pt. „Pokój nauczycielski. Hommage a Grzegorzewska” przygotowanej przez Instytut Edukacji Artystycznej APS (IEA APS), recital Zbigniewa Zamachowskiego oraz premierowy pokaz filmów krótkometrażowych z cyklu „Jest Człowiek” zrealizowanych pod kierownictwem Jakuba Dylewskiego i Ignacego Ciszewskiego.

Wystawa „Pokój nauczycielski. Hommage a Grzegorzewska” obrazuje wybrane wątki twórczości grona pedagogicznego Instytutu Edukacji Artystycznej APS, artystek i artystów, którzy na przestrzeni prawie 15 lat istnienia IEA APS czynnie je współtworzyli. Pokaz służy zdefiniowaniu credo twórczego artystów-pedagogów, ale też pokaże obszary działań Instytutu w ramach różnych dyscyplin sztuk pięknych i arteterapii jako szczególnie wpisujących się w misję uczelni.

Zbigniew Zamachowski

 

Obchody Święta Uczelni uświetnił recital Zbigniewa Zamachowskiego. Nasz Gość, aktor teatralny i filmowy wykonał znane i lubiane przez publiczność utwory autorskie oraz oryginalne interpretacje piosenek m.in. Osieckiej, Nohavicy, Bukartyka, Stinga, Przybory, Wasowskiego. Artyście towarzyszył kompozytor i pianista – Roman Hudaszek. Recital Zbigniewa Zamachowskiego współorganizował z nami Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Patronem obchodów Jubileuszu 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Logo UNICEF

Współorganizatorem Recitalu Zbigniewa Zamachowskiego jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Logo Mazowsze Serce Polski


Listy gratulacyjne


Do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nadchodzą cały czas listy gratulacyjne:***
zdjęcia: s. Małgorzata Chmielewska, fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl;
Zbigniew Zamachowski, fot. archiwum artysty

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 28-04-2022