EN

Studia pierwszego stopnia:

Specjalność Artystyczna:

  • Program specjalności umożliwia rozwój osobistych uzdolnień i predyspozycji artystycznych (uprawnienia artysty-plastyka), łącząc kompetencje w zakresie plastyki z uzyskaniem kompetencjami pedagogicznych (uprawnienia nauczycielskie). Zapewnia wszechstronne poznanie i opanowanie klasycznych (malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, rzeźba) i współczesnych (fotografia, film, grafika komputerowa) mediów sztuk wizualnych. Program umożliwia spersonalizowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta poprzez wybór jednego z dwóch modułów.
    Moduł Media Cyfrowe przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem i pogłębieniem umiejętności posługiwania się mediami cyfrowymi (grafika i animacja komputerowa, film cyfrowy, wideoart, druk 3D itp.). W połączeniu z zajęciami z grafiki wydawniczej i projektowania graficznego zapewnia przygotowanie do pracy w wolnych zawodach artystycznych (np. grafik komputerowy czy fotograf dla agencji reklamowych).
    Moduł Arteterapia umożliwia poszerzenie i wzbogacenie kompetencji pedagogicznych o znajomość technik arteterapii w stymulowania pracy uczniów; w połączeniu z warsztatami z umiejętności interpersonalnych uczy profesjonalnej pracy z grupą oraz daje narzędzia rozwiązywania sytuacji konfliktowych i obniżania poziomu stresu. Rozbudowuje możliwości pracy zawodowej o bycie artterapeutą w instytucjach opieki psychiatrycznej, jak też świadczenie usług w zakresie zajęć arteterapeutycznych.

 

Baner Irk Kopia