dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. APS

Stanowisko: Profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: jlukasiewicz[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • pedagogika zdolności, pedagogika twórczości, relacje nauczycieli i rodziców, innowacje pedagogiczne, nowe technologie w edukacji

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Przebieg kariery naukowej:

    2019: stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

    2009: stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

    2001: magister w dyscyplinie pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

fotografia osoby Joanna Łukasiewicz-Wieleba