dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS

Stanowisko: Profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Pedagogiki Społecznej


Kontakt

E-mail: aperkowska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • refleksyjność w edukacji, refleksyjna praktyka, myślenie refleksyjne, osądzanie refleksyjne, metodyka edukacji refleksyjnej; szkoła jako instytucja edukacyjna, wychowawcza, opiekuńcza i socjalna, relacje interpersonalne w szkole, kultura szkoły, klimat szkoły, pedagog szkolny, diagnoza rozwoju szkoły

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Przebieg kariery naukowej:

    2019: doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Refleksyjność w edukacji. Studia teoretyczno-empiryczne

    2009: doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski Identyfikacja nauczycieli z płcią a ich relacje z uczniami

    2004: magisterium, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

fotografia osoby Anna Perkowska-Klejman