EN

Stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pobierz

 

Zarządzenie w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora - pobierz

Wniosek do pobrania - pdf

 

Wnioski o stypendium rektora należy składać w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów – pok. 3124.

Wnioski należy złożyć w terminie od 17 października do 9 listopada 2019 r., również w soboty 19 oraz 26 października i 9 listopada 2019 r.