Zaproszenie do udziału w Konkursie im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Aktualizacja: 27-05-2022

Instytut Filozofii i Socjologii APS, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają do udziału w VI Edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców do udziału w VI Edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.

Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2020 lub 2021 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Nagrodzona zostanie praca o szczególnym znaczeniu dla kształtowania w Polsce debaty naukowej i publicznej o ubóstwie i wykluczeniu społecznym, wyróżniająca się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” - zgodnie z podejściem wyłożonym w książce pod red. Elżbiety Tarkowskiej pt. “Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce”.

Pracę konkursową wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl  do dnia 20 września 2022 r. do godz. 23:59:59,
po zapoznaniu się z Regulaminem VI Edycji Konkursu.

Formularz załącznika do Regulaminu należy wypełnić w zależności od przypadku:

  1. załącznik nr 1 wypełnia autor/ka zgłaszający/a samodzielnie pracę do Konkursu,
  2. załącznik nr 2 wypełniają osoba zgłaszająca pracę do Konkursu i autor/ka pracy.

Laureat/ka Konkursu zostanie wyłoniony/a przez Kapitułę VI Edycji Konkursu powołaną przez Organizatorów Konkursu. Wręczenie nagrody odbędzie się w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, przypadającego 17 października.

Obsługę Konkursu zapewnia Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które realizuje procedurę konkursową, koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać, pisząc na adres e-mail: konkurstarkowskiej@pts.org.pl

Ogłoszenie o konkursie edycja VI

Regulamin VI Edycji Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu VI Edycji Konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu VI Edycji Konkursu

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 27-05-2022