Solidarni z Ukrainą

Aktualizacja: 14-06-2024

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej solidaryzuje się z narodem ukraińskim i wszystkimi, którzy już w tym momencie doświadczają konsekwencji działań zbrojnych.

Cykl webinariów:

Edukacja w Ukrainie - między teorią a praktyką


Link do webinarium Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami:

Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami >>

_________________________________________________________________________

Link do webinarium Kształcenie akademickie w Ukrainie:

Kształcenie akademickie w Ukrainie >>

_________________________________________________________________________

Link do webinarium Edukacja przedszkolna w Ukrainie:

Edukacja przedszkolna w Ukrainie >>

_________________________________________________________________________

Link do webinarium Edukacja osób dorosłych w Ukrainie:

Edukacja osób dorosłych w Ukrainie >>

_________________________________________________________________________

Linki webinarium Edukacja zawodowa w Ukrainie:

Edukacja zawodowa w Ukrainie >>

_________________________________________________________________________

Cykl spotkań Edukacja w Ukrainie:

Terminy kolejnych webinariów:

 • 14.06.2023 - kształcenie specjalne
 • 28.06.2023 - edukacja osób dorosłych

Dodatkowo na przełomie września i października planowane są webinaria poświęcone wychowaniu przedszkolnemu i kształceniu nauczycieli.

Zachęcamy do udziału.

Kliknij, aby wziąć udział w spotkaniach >>>

Osoby do kontaktu:

_________________________________________________________________________

W rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie zapraszamy do wysłuchania hymnu Ukrainy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Wokalno - Instrumentalnego "Regimentum" pod dyrekcją mgr. Adama Pietruszki. Gościnnie zaśpiewały dr hab. Iryna Androshchuk, prof. APS oraz Pani Klaudia Borejko.

_________________________________________________________________________

Zapraszamy do wysłuchania podcastu Instytutu Promyka. Rozmowa z Panią psycholog, psychoterapeutą dr Lidią Zabłocką - Żytka, o tym jak pomagać uchodźcom z Ukrainy, jak poukładać sobie wspólne życie, jak podejść do tematu traumy wojennej i jak radzić sobie z napadami strachu u dzieci.

flaga Ukrainy

Академія Педагогіки Спеціальної ім. Марія Гжегожевська солідарна з українським народом та з усіма, хто вже відчуває наслідки військових дій.
Ми дуже стурбовані інформацією про напад військ Російської Федерації на Україну. Запевняємо, що Академія Педагогіки Спеціальної ім. Марія Гжегожевська солідарна з українським народом. Сповнені стурбованості наслідками бойових дій, наші думки і переживання зараз із нашими друзями з України, особливо з академічними спільнотами найближчих до нас партнерських дослідницьких центрів:

 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Національна академія педагогічних наук України
 • Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Український Католицький Університет

Ректорат Академія Педагогіки Спеціальної ім. Марія Гжегожевська

Важлива інформація щодо підтримки студентів та студенток з України

Шановні Абітурієнти і Студенти з України,

сердечно запрошуємо Вас взяти участь у вибраних лекціях в нашій Академії ще в цьому семестрі. Заняття будуть відбуватися на різних факультетах, зокрема: психології, соціології, соціальної роботи, педагогіки, спеціальної педагогіки, дошкільної педагогіки і педагогіки початкової школи, а також мистецького напряму.
Лекції будуть проводитися польською совою.
Зацікавлених осіб просимо ознайомитися із запропонованими заняттями, заповнити формуляр учасника і надіслати на електронну адресу:
jbartczak@aps.edu.pl або sgalanciak@aps.edu.pl

Чекаємо на Вас!

 

Z wielkim niepokojem przyjmujemy informacje o ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zapewniamy, że Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej solidaryzuje się z narodem ukraińskim. Pełni troski o konsekwencje działań wojennych, jesteśmy w tej chwili myślami z naszymi Przyjaciółmi z Ukrainy, w tym szczególnie z bliskimi nam Społecznościami Akademickimi partnerskich ośrodków naukowych:

 • Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. S. Skoworody,
 • Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki,
 • Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka,
 • Lwowskiego Obwodowego Instytutu Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej,
 • Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie,
 • Narodowego Uniwersytetu im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim,
 • Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragonowa,
 • Państwowego Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M Kociubińskiego,
 • Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.


Kolegium Rektorskie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ważne informacje dotyczące wsparcia dla Studentek i Studentów z Ukrainy

Szanowni Kandydaci i Studenci z Ukrainy,

serdecznie zapraszamy na uczestnictwo w wybranych wykładach w naszej Akademii jeszcze w tym semestrze. Zajęcia realizowane są na różnych kierunkach: psychologii, socjologii, pracy socjalnej, pedagogice, pedagogice specjalnej, pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz edukacji artystycznej.
Wykłady prowadzone są w języku polskim.
Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy:
jbartczak@aps.edu.pl lub sgalanciak@aps.edu.pl

Czekamy na Was!

Prezentacja Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy Siergieja Szkarleta przedstawiona przez Panią Wiceminister Oświaty i Nauki Ukrainy Swietłanę Oniszczenko podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we Wrocławiu w dniu 31 marca 2022r.

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 24-02-2022