Konferencja „Szkoła Pedeutologiczna”

Aktualizacja: 22-03-2023

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w inauguracji Szkoły Pedeutologicznej organizowanej pod hasłem "Nauczyciel wobec wyzwań zmieniającego się społeczeństwa".

Konferencja organizowana jest przez Sekcję Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, której przewodniczy prof. dr hab. Jolanta Szempruch i Zakład Pedeutologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

 

Szkoła Pedeutologiczna 24 - 25 marca 2023 rok

Szkoła Pedeutologiczna kierowana jest do pracowników akademickich, nauczycieli oraz osób zarządzających placówkami oświatowymi, którzy są zainteresowani wdrażaniem nowych rozwiązań, metod i projektów w swojej codziennej pracy naukowej i zawodowej.

Konferencja ma na celu integrację środowiska akademickiego i nauczycielskiego, wymianę doświadczeń, doskonalenie warsztatu zawodowego i inspirowanie do podejmowania nowych, innowacyjnych działań w placówkach akademickich i szkolnych.

W ramach Szkoły Pedeutologicznej przewidywana jest część plenarna oraz część warsztatowa.

Informacje organizacyjne:

• Koszt uczestnictwa wynosi 290 zł i obejmuje również: przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację.
• Opłaty za udział w konferencji należy dokonać na rachunek bieżący Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dopiskiem: “Szkoła Pedeutologiczna”, imię i nazwisko Uczestnika.
Numer konta: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606
• Osoby pragnące wziąć udział w Szkole Pedeutologicznej prosimy o rejestrację do dnia 20 marca 2023 roku.

Link do rejestracji >>>

Rezerwacja i koszt noclegu pozostaje po stronie Uczestników.

Zachęcamy do rezerwacji w Hotelu Ibis oddalonym o 300 m od Akademii Pedagogiki Specjalnej. Uczestnicy Szkoły Pedeutologicznej, którzy dokonają rezerwacji do 10 marca będą mogli skorzystać ze zniżki.
Ibis & Ibis Budget Warszawa Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16, 02-366 Warszawa, tel: 22 572 25 12, e-mail: H7125-RE1@accor.com. Rezerwacji proszę dokonywać pod hasłem „Szkoła Pedeutologiczna.

Rezerwacji ze zniżką można dokonać tylko przez Dział Rezerwacji do 10 marca, drogą mailową:
e-mail: H7125-RE1@accor.com
tel: 22 572 25 12

Każdy Uczestnik będzie mógł skorzystać z czterech warsztatów.

Zapisy na warsztaty będą się odbywać podczas rejestracji w APS w dniu przyjazdu, 24.03.2023 r. w godz.10.00-11.00. Po odbyciu warsztatów Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy

Kontakt do organizatorów:

dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS
jarecki@aps.edu.pl

dr Beata Szurowska
bszurowska@aps.edu.pl

Termin i miejsce:

 • I Szkoła Pedeutologiczna 24-25 marca 2023 r.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Komitet Naukowy

 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Rzeszowski, KNP PAN
 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Przewodnicząca KNP PAN
 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wiceprzewodniczący KNP PAN
 • Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wiceprzewodniczący KNP PAN
 • Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Agata Cudowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Prof. APS dr hab. Jarosław Michalski, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Program konferencji:

Piątek 24.03.2023 r.

 • 10.00 - 11.00: Rejestracja Uczestników
 • 11.00 - 11.45: Otwarcie Szkoły Pedeutologicznej:
  - Przewodnicząca Sekcji Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jolanta Szempruch
  - JM Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS
  - Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab.                         Agnieszka Cybal-Michalska
  - Pracownicy Zakładu Pedeutologii APS
 • 11.45 - 13.00: Wystąpienia Mistrzów
  - Prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Rzeszowski - Kierunki zmian świata – implikacje dla nauczyciela
  - Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej – Kompetencje nauczyciela w zmieniającym się społeczeństwie
  - Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej – Nauczyciel jako przywódca
 • 13.00 - 13.15: Dyskusja
 • 13.15 - 14.00: Przerwa obiadowa
 • 14.00 - 15.30: Warsztat I
 • 15.30 - 16.00: Przerwa kawowa
 • 16.00 - 17.30: Warsztat II
 • 17.30 - 18.00: Podsumowanie dnia
 • 18.00 - 20.00: Uroczysta kolacja

Sobota 25.03.2023 r.

 • 9.00 - 10.45: Wystąpienia Mistrzów
  - Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki – Nauczyciele III Rzeczypospolitej w ustawicznym potrzasku politycznej manipulacji
  - Prof. dr hab. Agata Cudowska, Uniwersytet w Białymstoku - Kondycja nauczycieli w perspektywie porównawczej
  - prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  - Rola dobrostanu w zawodzie nauczyciela
  - mgr Aneta Falkowska - Rola nauczyciela przedszkola w misji budzącej się szkoły - głos z praktyki
 • 10.45 - 11.00: Dyskusja
 • 11.00 - 11.30: Przerwa kawowa
 • 11.30 - 13.00: Warsztat III
 • 13.00 - 14.00: Obiad
 • 14.00 - 15.30: Warsztat IV
 • 15.30 - 16.00: Podsumowanie Szkoły Pedeutologicznej i pożegnanie Uczestników

 

Warsztaty Szkoły Pedeutologicznej

Takt i nietakt pedagogiczny

Prowadzący: dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS
Czas trwania: 90 min.
Opis: W pracy wychowawczej takt pedagogiczny jest bardzo specyficzną kategorią ujmującą wysoką jakość oddziaływań w tym zakresie, a zarazem niedocenianą w szkole. Tym samym podczas warsztatu będą przedstawione rozmaite przykłady taktownych relacji, następstwa nietaktu oraz możliwości rozwiązywania sytuacji wychowawczych przez ten pryzmat. Pisał bowiem J. Dzięcioł, że w pojęciu taktu należy uwzględniać wszystkie okoliczności i stosunki odnoszące się do naszej działalności. Zapraszam Państwa serdecznie do uczestnictwa w tym wyjątkowym taktownym spotkaniu.
Limit uczestników: 15 osób

Praktyki studenckie z Dwujęzycznym Przedszkolakiem

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Szplit, prof. ucz. (UJK)
Czas trwania: 90 minut
Opis: W trakcie warsztatów uczestnicy poznają bezpłatny Program Wsparcia Dobrej Praktyki, czyli projekt praktyk studenckich wykorzystujących materiały dydaktyczne z Ogólnopolskiego Programu Dwujęzyczny Przedszkolak. Program ten oparty jest na innowacyjnej metodzie wychowania dwujęzycznego, która wplata język angielski do codziennych zajęć w przedszkolu i jednocześnie zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W Polsce jest to jedyna metoda wprowadzająca język angielski w zgodzie z planem wychowawczym i dydaktycznym przygotowanym w danym przedszkolu i zapewnia nabywanie języka angielskiego w sposób naturalny, poprzez zabawę i własną aktywność dziecka. W czasie spotkania uczestnicy poznają mechanizmy wspomagające nabywanie języków przez dzieci oraz nauczą się, w jaki sposób nauczyciele wychowawcy mogą organizować idealne środowisko edukacyjne wspomagające równoległe poznawanie języka polskiego i obcego. Uczestnicy zapoznają się z autorskimi pomocami dydaktycznymi (np. matą edukacyjną, bajkami aktywizującymi, animowanymi, zabawami paluszkowymi przy piosenkach, itd.) i platformą edukacyjną oraz metodyką organizowania praktyk studenckich z użyciem autentycznych materiałów.
Liczba uczestników: bez limitu

Potencjał edukacyjny książki dziecięcej

Prowadzące: dr Małgorzata Centner-Guz (UMCS), dr Iwona Zwierzchowska (UMCS)
Czas trwania: 90 minut
Opis: Celem warsztatów jest ukazanie potencjału edukacyjnego książek obrazkowych oraz doskonalenie kompetencji realizacyjnych i metodycznych słuchaczy w zakresie stosowania aktywizujących metod pracy z książką we wczesnej edukacji. Prezentowane propozycje metodyczne będą stanowić przykład rozwijania świadomości i kultury pisma, aktywizowania mowy dziecka (formułowanie dłuższych wypowiedzi), odkrywania elementów struktury wypowiedzi narracyjnej, a także rozwijania myślenia (poszukiwanie i werbalizowanie związków przyczynowo-skutkowych, tworzenie wizualizacji geometrycznych).
Liczba uczestników: 20 osób

W kręgu własnego wpływu – planowanie indywidualnego rozwoju

Prowadząca: dr Bożena Tołwińska (UwB)
Czas trwania: 90 minut
Opis: uczestnicy warsztatów dowiedzą się na czym polega wykorzystanie perspektywy przyszłościowej i podejście proaktywne (vs reaktywne) w planowaniu indywidualnej wizji rozwoju oraz jakie korzyści wynikają z jej posiadania. Wśród technik warsztatowych, którymi posłużymy się będą: technika 5Q; „kręgi wpływu”; „matryca dążeń”; indywidualny plan rozwoju.
Limit uczestników: 15 osób

Budowanie społeczności uczącej się w instytucjach edukacyjnych w modelu peer to peer mentoringu

Prowadzące: dr Wioletta Dziarnowska, dr Marlena Grzelak-Klus (APS)
Czas trwania: 90 min.
Opis: Co to jest społeczność ucząca się - cechy, wartości i sposoby działania.
Koleżeńskie sieci wsparcia - model mentoringu. Wdrażanie peer to peer mentoringu - przykład inicjatywy CDD w APS.
Limit uczestników: 15 osób

Zastosowanie podejścia i technik Design Thinking w edukacji

Prowadząca: dr Zofia Okraj (UJK)
Czas trwania: 90 minut
Opis: Uczestnicy warsztatów dowiedzą się na czym polega podejście Design Thinking, jakie są jego główne techniki i jak można wykorzystać je w edukacji zarówno na poziomie np. planowania zajęć z uczniami/studentami jak i podczas ich przebiegu. W wachlarzu prezentowanych technik DT znajdzie się „wywiad”, „persona”, „mapa empatii”, „mapa doświadczeń”, „storyboarding”, technika 5 WHY, Diagram Ishikawy, analiza SWOT.
Limit uczestników: 20 osób

Od czytania do działania, czyli o czym opowiadają kwiaty

Prowadząca: dr Monika Kupiec (APS)
Czas trwania: 90 minut
Opis: Warsztat będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części uczestnicy wezmą udział w inscenizacyjnym czytaniu opowiadania trzeciego baśni Andersena pt. Królowa Śniegu. W drugiej części uczestnicy wykonają ćwiczenie związane z interpretacją tekstu literackiego – plakat społecznie zaangażowany. Wszyscy uczestnicy warsztatu otrzymają zaproszenie na otwarte spotkania Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Lektury APS BUKA, poświęcone propagowaniu czytelnictwa, adresowane do studentów pedagogiki, nauczycieli wczesnej edukacji i rodziców.
Limit uczestników: 15 osób

Uwaga od Prowadzącej warsztat, dr Moniki Kupiec: Uprzejmie proszę uczestników o przyniesienie ze sobą (w miarę możliwości) kolorowego czasopisma, najlepiej egzemplarz tzw. „kobiecej prasy”.

Myślenie wizualne w procesie nauczania i uczenia się

Prowadząca: mgr Natalia Tomczyk (UP)
Czas trwania: 90 minut
Opis: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z ideą myślenia wizualnego oraz jego zastosowania w procesie nauczania i uczenia się.
Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie tworzyć Sketchnotes, jego praktyczne zastosowania podczas pracy indywidualnej oraz w grupie, a także w trakcie przygotowania się do zajęć.
Program zakłada między innymi: schemat myślenia i zapamiętywania wizualnego, metody i techniki myślenia wizualnego, a w tym między innymi: Graphic Recording, Graphic Facilitation oraz Sketchnoting, dostosowanie sketchnotingu do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, a także polisensoryczność jako przyczyna skuteczności w myśleniu wizualnym.
Limit uczestników: 30 osób

Asertywność w pracy nauczyciela

Prowadząca: dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS
Czas trwania: 90 minut
Opis: Uczestnicy poznają istotę i uwarunkowania kształtowania się asertywności jako dyspozycji osobowościowej, warunkującej sposób budowania relacji interpersonalnych. Będą też mieli okazję nabyć lub doskonalić zachowania asertywne w zakresie przyjmowania ocen i wyrażania uczuć w kontakcie z uczniami, ich rodzicami, innymi nauczycielami i przełożonymi. Ponadto zdobędą wiedzę na temat możliwości i zasad rozwijania asertywności wychowanków.
Limit uczestników: 20 osób

"Na tropie..." - warsztaty rozwijające zdolność myślenia twórczego

Prowadząca: dr Marta Walewska (UwB)
Czas trwania: 70-90 minut
Opis: Uczestnicy warsztatów wezmą udział w ćwiczeniach rozwijających zdolności myślenia dywergencyjnego, które mają zachęcić do generowania różnorodnych pomysłów. Zaproponowane zadania dotyczyły będą wątku tajemniczej postaci i jej losów. Wspólnie zastanowimy się również, w jaki sposób można je dostosować i wykorzystać w pracy z uczniami w różnym wieku.
Limit uczestników: 20 osób

Uwaga od Prowadzącej warsztat, dr Marty Walewskiej: Proszę, aby osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, przyniosły ze sobą (w miarę możliwości) niepotrzebne, kolorowe gazety.

Aplikacja narzędzi coachingowych do autodiagnozy i projektowania rozwoju nauczycieli

Prowadząca: dr Katarzyna Jagielska (UP)
Czas trwania: 90 min.
Opis: W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych coachingowych narzędzi rozwojowych. Podczas zajęć przy wykorzystaniu wybranych narzędzi nauczą się wyznaczać cele, pracować z wartościami i przekonaniami.
Limit uczestników: 12 osób

Twórczy człowiek - twórczy nauczyciel: warsztat kreatywnego myślenia i działania

Prowadząca: dr Anna Kwatera (UP)
Czas trwania: 90 min.
Opis: Uczestnicy warsztatów aktywnie zapoznają się z elitarnym i egalitarnym podejściem do twórczości oraz zdefiniują 4 filary twórczości; przy pomocy technik rozwijających myślenie twórcze metaforyzowanie, abstrahowanie, wnioskowanie, kojarzenie, transponowanie, etc.), zidentyfikują własne zdolności w zakresie elastyczności, giętkości oryginalności myślenia; efekty będą możliwe do zastosowania w samorozwoju oraz nieschematycznej pracy z uczniami.
Limit uczestników: 12 osób

Efektywne komunikowanie się nauczycieli w perspektywie tworzenia wspólnoty uczącej się zorientowanej na rozwój

Prowadzące: dr Anna Mróz, mgr Edyta Osękowska (UP)
Czas trwania: 90 min.
Opis: Podczas warsztatów zostaną wskazane bariery komunikacyjne w perspektywie specyfiki pracy nauczyciela. Uczestnicy poznają techniki aktywnego słuchania, umożliwiające skuteczne komunikowanie się. To umożliwi im przełamanie komunikacyjnych barier oraz pokonanie ograniczeń, a w konsekwencji podniesie efektywność budowania wspólnoty uczącej się zorientowanej na rozwój.
Limit uczestników: 12 osób

„Pomyśl siebie..” – projektowanie rozwoju osobistego w osiąganiu życiowego spełnienia

Prowadząca: dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP
Czas trwania: 90 min.
Opis: Podczas warsztatów w oparciu o teorię rozwoju Jima Butlera każdy uczestnik będzie mógł rozpoznać własne potrzeby rozwojowe, dokonać ich hierarchii i zaprojektować rozwój bazujący na potrzebach, wartościach, celach krótkoterminowych i długoterminowych. W tym celu zostaną wykorzystane metody i narzędzia z zakresu autodiagnozy oraz projektowania rozwoju.
Limit uczestników: 12 osób

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 10-02-2023