Granty Ministerstwa Edukacji i Nauki

Aktualizacja: 19-08-2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny przyznało naszym naukowcom środki w ramach programu Doskonała Nauka

„Doskonała Nauka-Wsparcie konferencji naukowych”

Sztuka uczy, pomaga – kierownik projektu dr hab. Stefan Paruch, prof. APS – kwota 156 420 zł
Celem projektu jest przygotowanie i realizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Sztuka uczy, pomaga” skierowanej do środowiska artystycznego, środowiska nauczania o sztuce oraz instytucji upowszechniania sztuki i kultury oraz arteterapii.

Trajektorie rozwoju zdolności – kierownik projektu dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. APS – kwota 39 150 zł
Celem projektu jest integracja polskiego środowiska naukowego zajmującego się tematyką zdolności i twórczości. Środkiem do tego celu jest organizacja i przeprowadzenie konferencji o zasięgu ogólnopolskim z udziałem gości zagranicznych, poświęconej tematyce zdolności i twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

„Doskonała Nauka-Wsparcie monografii naukowych”

Koalicje pamięci. Dworek "Milusin" 1956-2000.dr Beata Nessel-Łukasik – kwota 21 780 zł
Monografia w nowatorski sposób poszerzy dyskurs o muzeach i ich roli społecznej w otoczeniu w odniesieniu do 3 obszarów wpływów:

  • wzajemnego oddziaływania pamięci indywidualnej i zbiorowej na proces projektowania i wytwarzania nośników pamięci
  • wpływu różnych wymiarów czasu społecznego i przestrzennych ram pamięci na tożsamość miejsca pamięci i budowanie wspólnoty pamięci wokół instytucji
  • roli muzeum w kształtowaniu narzędzi do tworzenia koalicji pamięci wspólnot w przestrzeni publicznej.

Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 19-08-2022