EN

Strona główna Aktualności Dni adaptacyjne dla I roku

Dni adaptacyjne dla I roku

27-10-2020

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w dniach adaptacyjnych

 

Podczas dni adaptacyjnych poznacie Państwo bliżej Akademię, działalność Samorządu Studenckiego oraz możliwość rozwoju aktywności naukowej, sportowej i społecznej. Odbędziecie Państwo również szkolenia przygotowujące do zdalnej edukacji oraz szkolenie biblioteczne.

Ważne: Dni adaptacyjne składają się z dwóch części:

 • organizacyjnej, podczas której nastąpi wprowadzenie do kształcenia zdalnego oraz przekazane zostaną Państwu informacje ogólne dotyczące funkcjonowania w Akademii
 • roboczej, podczas której przyjmowane będą dokumenty oraz wydawane legitymacje studenckie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z harmonogramami obu części (do pobrania poniżej) i zwrócenie szczególnej uwagi na symbole auli, w których będą odbywały się poszczególne części spotkania.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

 3, 6, 7 i 8 października - spotkania dla pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich


5 i 9 października w aplikacji Teams - spotkania pierwszego roku studiów II stopnia

 

Nowe informacje:

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I WYDAWANIE LEGITYMACJI STUDENCKICH dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia oraz dla studentów zrekrutowanych po 1 października 2020 r.

Pobierz PDF >>

 

 Pobierz mapkę -  plik PDF >>

 

ŚLUBOWANIE STUDENTÓW I ROKU

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/21, która będzie miała miejsce 2 października 2020 r., odbędzie się immatrykulacja studentów I roku. Wybrani studenci złożą ślubowanie akademickie na sztandar Akademii. Uroczystość mogą Państwo śledzić on-line pod adresem - www.aps.edu.pl/inauguracja. Ślubowanie dla wszystkich nowo przyjętych studentów jest obowiązkowe i będzie składane w wersji elektronicznej w systemie USOSweb. Po zalogowaniu do systemu USOSweb (hasło i login z IRK) zobaczycie Państwo na ekranie treść ślubowania, z która prosimy zapoznać się i zaakceptować. Złożenie elektronicznego ślubowania stanowi warunek przyjęcia w poczet studentów Akademii oraz otrzymania legitymacji studenckiej podczas dnia adaptacyjnego.

Elektroniczne ślubowania będą aktywne w terminach:

 • dla studentów przyjętych w rekrutacji lipcowej w dniach: od 25.09. do 14.10.2020
 • dla studentów przyjętych w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej w dniach: od 14.10 do 21.10.2020

Ważne: Po upływie ww. terminów nie będzie możliwości złożenia ślubowania.

 

SPOTKANIE Z PEŁNOMOCNIKIEM REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Podczas dni adaptacyjnych studentki i studenci z niepełnosprawnościami będą mogli spotkać się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami i uzyskać informacje o oferowanej pomocy. W tych dniach będzie można również wypełnić ankietę oraz zarejestrować swoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny do stypendium specjalnego. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Szczegółowe informacje o pomocy dla osób z niepełnosprawnościami publikujemy na stronie APS w zakładce "Studenci" (menu główne) na podstronie "Wsparcie dla studentów" >> Warto zapoznać się z nimi wcześniej i dopytać Pełnomocnika o rzeczy wymagające Państwa zdaniem wyjaśnień.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA OSÓB NOWO PRZYJĘTYCH NA STUDIA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad studiowania i możliwości rozwoju otrzymacie Państwo podczas dni adaptacyjnych. Tymczasem z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi sposobu logowania do systemu USOS, kont pocztowych w domenie @aps.edu.pl, dostępu do pakietu Microsoft Office i aplikacji  Microsoft Teams, sposobu płatności za studia, składania dokumentów w wersji papierowej już dziś możecie Państwo zapoznać się na podstronie "Rekrutacja" >> 

 

STOSUJMY SIĘ DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

Maksymalne bezpieczeństwo studentów i pracowników jest naszym wspólnym priorytetem, dlatego prosimy o zapoznanie się i stosowanie poniżej zamieszczonych zasad, które będą obowiązywać podczas Dni adaptacyjnych.

Zasady ogólne

 1. Do udziału w Dniach adaptacyjnych zapraszamy wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W wydarzeniu nie mogą uczestniczyć studenci i pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Przy wejściu do obiektu, w którym będą odbywały się Dni adaptacyjne obowiązuje pomiar temperatury każdego wchodzącego. Przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury ochrona odmawia wstępu na teren Uczelni.
 3. W pomieszczeniach, w których odbywają się Dni adaptacyjne nie powinny przebywać osoby postronne, tj. inne niż studenci i pracownicy.
 4. Na Dni adaptacyjne nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, np. toreb zakupowych.
 5. Każda osoba korzysta z własnych przyborów – np. notesu i długopisu, niezbędnych do skutecznego uczestnictwa w Dniach adaptacyjnych.
 6. Nie można pożyczać przedmiotów od innych uczestników Dni adaptacyjnych.
 7. Na Dni adaptacyjne można przynieść własną butelkę z napojem. Nie jest wskazane, aby spożywać posiłki.

 

Zasady ochrony indywidualnej

 1. Czekając na wejście na Dni adaptacyjne, studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
 2. Na teren Uczelni mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 3. Zasada zakrywani ust i nosa oraz 1,5 metrowego dystansu obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym odbywają się Dni adaptacyjne. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 1,5 metrowego odstępu od innych osób.
 4. Pracownicy także powinni mieć zakryte usta i nos.
 5. Przy wejściu do obiektu Uczelni, gdzie odbywają się Dni adaptacyjne uczestnicy powinni zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki.
 6. Preparat do dezynfekcji zapewnia Uczelnia.

 

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami

 1. Miejsca do siedzenia zorganizowane są w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był bezpieczny odstęp w każdym kierunku.
 2. Pomieszczenia, w których odbywają się Dni adaptacyjne są wietrzone i będą dezynfekowane w przerwach między grupami.
 3. Dezynfekcja toalet jest realizowana na bieżąco.

 

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.