EN

Strona główna Rekrutacja Aktualności Informacje dla nowo przyjętych na studia

Informacje dla nowo przyjętych na studia

08-10-2020

Informacje dla nowo przyjętych na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – rekrutacja 2020/2021

LOGOWANIE DO SYSTEMU USOS

Dla osób przyjętych na studia i w pełni zaimmatrykulowanych logowanie do systemu USOS odbywa się tak, że: loginem jest nr PESEL, zaś hasło jest takie samo, jak do systemu IRK (osoby kontynuujące studia w APS logują się na swoje konta w USOS tak, jak do tej pory).

KONTA POCZTOWE W DOMENIE @aps.edu.pl i dostęp do pakietu Microsoft Office i aplikacji  Microsoft Teams

Wszystkie osoby przyjęte na studia i w pełni zaimmatrykulowane, które wcześniej nie miały kont e-mail w domenie @aps.edu.pl otrzymają je w czasie do 2 tygodni od daty przyjęcia na studia w systemie IRK  na swoje adresy e-mail, podane w systemie IRK, wiadomość z loginem i hasłem oraz sposobem logowania do poczty APS. Poczta APS wchodzi w skład platformy Microsoft 365 (jako program Outlook). Konto w domenie @aps.edu.pl umożliwia dostęp do innych aplikacji wchodzących w skład platformy Microsoft 365: Office 365, w tym w Teams. A zatem ten sam login i hasło umożliwiają również logowanie do pakietu Office 365 oraz korzystanie z aplikacji Teams. Wejście do poczty APS oraz dostęp do pakietu Office 365 i aplikacji Teams odbywa się wyłącznie przez link na stronie głównej uczelni – należy kliknąć "Poczta" na zielonym pasku na górze strony www.aps.edu.pl

Osoby, które były już studentami APS i posiadają konto pocztowe w domenie @aps.edu.pl (nawet jeżeli w trakcie wcześniejszych studiów nie aktywowały tych kont) mogą odzyskać dostęp do konta za pomocą procedury opisanej w komunikacie zamieszczonym na stronie:

http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-odblokowa%C4%87-dost%C4%99p-do-konta-e-mail/

Film instruktażowy na temat aktywacji konta Office 365 na APS (dla studentów I roku):

Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej

Informacje o dostarczeniu kompletu dokumentów (wraz z okazaniem oryginałów dla dokumentów kopiowanych) zostaną przekazane przez Biuro Spraw Studenckich (w pierwszych tygodniach roku akademickiego, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej). Prosimy o śledzenie informacji dla osób przyjętych na studia na stronie Akademii.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia będą składać dyplom z suplementem, wraz z kompletem pozostałych dokumentów w formie papierowej (z okazaniem oryginałów dla dokumentów kopiowanych), gdy Biuro Spraw Studenckich ogłosi, że przyjmuje takie zestawy od wszystkich przyjętych osób.

WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Informacje na ten temat są dostępne na stronie:

http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/aktualno%C5%9Bci/wyb%C3%B3r-sposobu-p%C5%82atno%C5%9Bci-za-studia-niestacjonarne-20202021/

DNI ADAPTACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Więcej informacji na temat różnych spraw związanych ze studiowaniem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej będzie przedstawionych w trakcie dni adaptacyjnych dla studentów I roku. Informacja na temat dni adaptacyjnych znajduje się w aktualnościach na stronie głównej uczelni:

http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/dni-adaptacyjne-dla-i-roku/

Informacje dla studentów z niepełnosprawnościami

Podczas dni adaptacyjnych (3, 6, 7 i 8 października w godz. 9-15) studenci z niepełnosprawnościami będą mogli spotkać się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami i uzyskać informacje o oferowanej pomocy.

Informacje  o pomocy dla studentów z niepełnosprawnościami:
http://www.aps.edu.pl/studenci/wsparcie-dla-student%c3%b3w/pomoc-dla-os%c3%b3b-niepe%c5%82nosprawnych/.

W tych dniach będzie można również wypełnić ankietę oraz zarejestrować swoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny do stypendium specjalnego

Więcej informacji o stypendiach:

http://www.aps.edu.pl/studenci/wsparcie-dla-student%C3%B3w/stypendia-z-funduszu-pomocy-materialnej/bie%C5%BC%C4%85ce-informacje/

UWAGA studenci przyjęci w trakcie II i III tury rekrutacjiPrzyjęcie na studia w systemie IRK nie jest tożsame z transferem danych do systemu USOS i innymi czynnościami związanymi z immatrykulacją nowych studentów. Transfer danych do USOS trwa ok. dwóch tygodni od daty przyjęcia w systemie IRK.

Stąd osoby przyjęte w ramach tur uzupełniających nie będą miały dostępu do e-maila w domenie @aps.edu.pl, a także do systemu USOS do 18 października, Późniejsze zrekrutowanie skutkuje też kilkudniowym opóźnieniem w wyrobieniu  legitymacji studenckich (ELS), jak również utrudnieniem dostępu do zajęć prowadzonych zdalnie przez aplikację Teams w pierwszym tygodniu zajęć (pakiet Microsoft Office i aplikacja Microsoft Teams są dostępne dla osób mających aktywne konto email w domenie @aps.edu.pl; zajęcia na studiach zaocznych rozpoczynają się 10.10.2020, a na studiach stacjonarnych 12.10.2020).

Osoby rekrutujące się w ramach 2 i 3 tury rekrutacji, które nie będą mogły uczestniczyć w dniach adaptacyjnych mogą kontaktować się w sprawach związanych ze studiowaniem z Opiekunami roku i Dyrektorkami studiów.

Aktualności

08-10-2020

Koniec rekrutacji na studia na rok 2020/2021

Zakończyliśmy już rekrutację na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok 2020/2021. Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w rekrutacji!
25-07-2018

Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej należy kierować do Rektora APS w terminie 14 dni od daty otrzymania pocztą decyzji o odmowie przyjęcia na studia
26-09-2020

Informacje dla nowo przyjętych na studia

Informacje dla nowo przyjętych na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej