image

Edyta Ćwikła

Ocena opisowa w dyskursie kształtowania podmiotowości dziecka

2021, s. 172, cena: 38,00

ISBN 978-83-66010-94-9

Czytaj więcej...

image

Anna Górka-Strzałkowska

Szkoła dobra na wszystko. Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły w Warce

2021, s. 216, cena: 35,00

ISBN 798-83-66879-03-4

Czytaj więcej...

image

Monika Kupiec

Nauczycielski obraz ucznia u progu edukacji przedmiotowej

2021, s. 156, cena: 35,00

ISBN 978-83-66010-96-3

Czytaj więcej...

image

Joanna Głodkowska (red.)

Dydaktyka specjalna. Od konstruktów teoretycznych do modeli badawczych. Tom. 2

2021, s. 380, cena: 39,00

ISBN 978-83-66010-71-0

Czytaj więcej...

image

Joanna Głodkowska (red.

Dydaktyka specjalna. W horyzoncie znaczeń, koncepcji i praktyki pedagogicznej. Tom. 1

2021, s. 336, cena: 39,00

ISBN 978-83-66010-69-7

Czytaj więcej...

image

Katarzyna Szostakowska

Rodzinna opieka nad seniorem - trudna lekcja życia

2021, s. 236, cena: 34,00

ISBN 978-83-66879-00-3

Czytaj więcej...