Centrum Egzaminacyjne - Pearson English International Certificate (dawniej: Pearson Test of English General)

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson English International Certificate przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych APS

Pearson English International Certificate (dawniej:PTE General) to przyjazny egzamin, który motywuje do nauki języka. Sprawdza umiejętność komunikacji w sytuacjach dnia codziennego, a nie bierną znajomość  określonych struktur. Dlatego PEIC nie posiada wyodrębnionej części gramatycznej – poprawność gramatyczna jest weryfikowana „pośrednio”, w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych.

 Certyfikat PEIC :

  • jest uznawany przez firmy, uczelnie oraz instytucje rządowe na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego
  • jest uznawany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego,
  • zwalnia z egzaminów językowych na wyższych uczelniach.
  • decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie
    znajomości nowożytnego języka obcego.
  • I przede wszystkim:   uprawnia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej  (zdany egzamin min. na poziomie B2). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 (Dz.U.2015.1264 jednolity tekst z dnia 2015.08.31)

 

Już od 2020 roku aby uczyć języka angielskiego w przedszkolu, trzeba będzie wykazać się znajomością języka na poziomie B2.

 

Klikając TUTAJ dowiesz się więcej między innymi o: 

- aktualnych informacjach dotyczących kwalifikacji do nauczania języka obcego

- aktualnych przepisach i aktach prawnych

- wskazówkach Ekspertów

Nie czekaj! Przystąp do egzaminu ! W roku 2021 egzamin organizujemy w grudniu - dalsze szczegóły będą podane we wrześniu.

 

                                                   

 Egzamin pisemny będzie przeprowadzany w aulach wykładowych na 200 lub 400 osób z zachowaniem surowych zasad reżimu sanitarnego, co przy przewidywanej liczbie kandydatów na pomieszczenie (ok.20-30) gwarantuje bezpieczny dystans pomiędzy kandydatami. 

 

 Egzamin ustny jest organizowany  w dniu egzaminu pisemnego

 

CENA  EGZAMINU -  B2 - 750 zł.,  C1 - 800zł

dla Pracowników i  Studentów APS - B2 - 700 zł,  C1 - 750zł

o szczegółach dot. egzaminu pisemnego i ustnego poinformujemy kandydatów mailowo.

 

Formularz zgłoszenia na egzamin PEIC  jest do pobrania   TUTAJ   

SPRAWDŹ  JESZCZE: Warsztaty "Egzamin PEIC bez niespodzianek"


 Dalszych informacji udzieli mgr Elżbieta Grabińska,

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

egrabinska@aps.edu.pl